Wettelijke taken

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Actoren in het onderwijsdomein hebben (keten)verantwoordelijkheden op basis van hun wettelijke taken. Deze zijn in onderstaande diagram weergegeven. Daarnaast kennen de onderwijsinstellingen sectorspecifieke wettelijke taken die in het bijzonder gerelateerd zijn aan administratieve (keten)processen.

OnderwijsverzorgingVaststelling onderwijs(zorg)aanbodWaarborging onderwijskwaliteitBeheer interne gegevensverzamelingenVerantwoording (wettelijke taak)Sectorale onderwijsondersteuningAccreditatieOnderwijsinstellingSectorale onderwijsondersteunende organisatiesOnderwijsverzorgingVaststelling onderwijs(zorg)aanbodWaarborging onderwijskwaliteitBeheer interne gegevensverzamelingenVerantwoordingSectorale onderwijsondersteuningAccreditatieOnderwijsinstellingSectorale onderwijsondersteunende organisatiesOnderwijsveldWetgevingBegrotingOntwikkeling beleidskadersKerndepartement OCWBeheer sectorale basisgegevensInformatieverstrekkingBekostiging onderwijsinstellingenStudiefinancieringAfnemen staatsexamensLogistiek centrale examensDUOToezicht kwaliteit onderwijsToezicht naleving wet- en regelgevingFinancieel toezichtInspectie van het OnderwijsMinisterie van OCWWaarborging kwaliteit examensVaststelling wijze afname examensAfnemen staatsexamens en verstrekken diploma'sCVEOnderwijshuisvesting (Wettelijke taak)Toezicht naleving leerplichtwetVerzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie)LeerlingenvervoerBestrijding onderwijsachterstandToezicht kwaliteit peuterspeelzalenGemeenteLandelijke onderwijsondersteuningLandelijke onderwijsondersteunende organisatiesSLOA-instellingOntwikkeling centrale toetsen en examensCITOOntwikkeling landelijke leerplankadersSLOOnderwijsdomeinWettelijke taken.png
Over deze afbeelding