Wie doet wat

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aanmelden en inschrijven

Doorstroom

BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
Aanmelding afwijzenOntvangende instelling
Aanmelding behandelenOntvangende instelling
Aanmelding ontvangenOntvangende instelling
Beheren sectorale basisgegevensRegisterhouder
Inschrijfovereenkomst ondertekenenOnderwijsvolger
  Inschrijfovereenkomst opstellenOntvangende instelling
   Inschrijving definitief makenOntvangende instelling
   Invullen aanmeldformulierOnderwijsvolger
   Leerlinggegevens overdragenLatende instelling
   Leerlinggegevens registrerenLatende instelling
   Uitschrijving definitief maken (met diploma)Latende instelling
   Uitschrijving definitief maken (zonder diploma)Latende instelling
   Uitschrijving verwerkenLatende instelling

   Horizontaal verantwoorden

   BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
   Aggregeren doorstroomgegevensRegisterhouder
   Anonimiseren doorstroomgegevensRegisterhouder
    Beheren sectorale basisgegevensRegisterhouder
    Doorstroommomenten bepalenRegisterhouder
    Pseudonimiseren gegevensRegisterhouder
    Publiceren open dataRegisterhouder
     Selecteren doorstroomgegevensRegisterhouder
      Selecteren doorstroomrapportageSectorraad
      Verrijken halfproductenSectorraad

      Toetsen en examineren (afname)

      BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
      Berekenen centrale indicatorenDerden
      Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproductenSectorraad
      Berekenen decentrale indicatorenOnderwijsinstelling
      Halfproducten makenRegisterhouder, Derden, Toezichthouder
      Rapporteren horizontale verantwoordingSectorraad
      Toelichten indicatorenOnderwijsinstelling
      Verzamelen indicatorenSectorraad

      Toetsen en examineren (beoordeling)

      BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
      Aanmelden toetsdeelnameOnderwijsvolger
      Afnemen oefentoetsOefentoetsafnemer
      Afnemen toetsToetsafnemer
      Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelnameAfnameleider
      Inzage krijgenOnderwijsvolger
      LerenOnderwijsvolger
       Oefentoets makenOnderwijsvolger
       Toets makenOnderwijsvolger
       Vrijgeven toetsAfnameleider

       Toetsen en examineren (constructie)

       BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
       Afnemen toetsToetsafnemer
       Analyseren afnameresponsNormeringsadviseur
       Beheren instellingsgegevensOnderwijsadministratie
       Beheren sectorale basisgegevensRegisterhouder
       Bepalen toetsresultaatScoreverwerker
       CorrigerenBeoordelaar
       NormerenToetseigenaar
       Vaststellen eindoordeelResultaatverantwoordelijke
       Vaststellen toetsToetseigenaar
       Vaststellen toetsresultaatResultaatverantwoordelijke

       Toetsen en examineren (planning)

       BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
       Ontwikkelen toetspackageToetsontwikkelaar
       Produceren toetserratumToetsontwikkelaar
        Vaststellen toetsToetseigenaar

        Toetsen en examineren (toezicht)

        BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
        Aanmelden toetsdeelnameOnderwijsvolger
        Ad hoc kandidaten toevoegenAfnameleider
        Beheren instellingsgegevensOnderwijsadministratie
        Beheren toetslocatieToetslocatiebeheerder
        Matching en planning (toets)Toetsplanner
        Selecteren voor toetsdeelnameOnderwijsadministratie
        Vastleggen toetsplanningToetsafnemer
        BedrijfsprocesUitvoerderZeggenschap gegevenssoorten
        Afnemen toetsToetsafnemer
        Beheren proces verbaalToetsafnemer
        Bepalen no-showsToetsafnemer
        Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelnameAfnameleider
        Opstellen proces verbaalAfnameleider
        Vastleggen toetsplanningToetsafnemer
        Verwerken proces verbaalToezichthouder
        Vrijgeven toetsAfnameleider