Zeggenschap in kaart

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale We streven er naar dat beschikbare informatie niet opnieuw wordt uitgevraagd. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht op te stellen van alle voor de levering van een dienst noodzakelijke gegevens. Verschillende partijen hebben verschillende rechten en plichten jegens die gegevens. Zo is uitwisseling in sommige gevallen wettelijk geregeld, en vereist het in andere gevallen de toestemming van het onderwerp of de 'eigenaar' van de gegevens. De zeggenschap van verschillende partijen over de gegevens bepaalt in belangrijke mate hoe de gegevens in de keten gebruikt kunnen worden.
Realiseert Bronregistraties zijn leidend (NORA), De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens, Koppelen - niet kantelen, Eenmalige registratie meervoudig gebruik
Implicaties Van elk gegeven is vastgesteld waar het geregistreerd staat, welke partij het gegeven voor hergebruik aan de keten ter beschikking stelt, wie de gegevens bij die bron mogen inwinnen, wiens toestemming vereist is voor uitwisseling, welke partijen inzagerecht hebben, wie de gegevens mogen corrigeren en/of bijwerken, en onder wiens verantwoordelijkheid vernietiging van de gegevens kan geschieden.