Eigenschap:Wettelijke basis

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
K
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=10&z=2020-07-01&g=2020-07-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=19&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=23a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
L
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=11  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=23b  +
M
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=31&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=3&artikel=31&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=3&artikel=32c&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=3&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=2&artikel=6&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=2&artikel=8&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +,
N
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=III&afdeling=I&paragraaf=2&artikel=73b&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=2&artikel=76a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=2&paragraaf=1&artikel=84a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +,
O
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=17a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=18a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=14a&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=11a&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=4a&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=4&artikel=42  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=19&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=10&z=2020-07-01&g=2020-07-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=23a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=6g  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=8  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=3&artikel=41a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=4&artikel=40a&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=26&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
P
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042307&z=2021-01-01&g=2021-01-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=IV&artikel=194e&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=2&paragraaf=1&artikel=74&z=2020-07-01&g=2020-07-01  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=2&artikel=77&z=2021-08-01&g=2021-08-01  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&z=2018-05-25&g=2018-05-25  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=I&artikel=4&z=2020-08-01&g=2020-08-01  +
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  +
R
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=11  +, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=23b  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027679  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027679  +
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027679  +