Handreiking voor domeinarchitectuur

Uit ROSA Wiki
Versie door Lbraam (overleg | bijdragen) op 20 mrt 2018 om 16:06
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom deze handreiking

Door te werken in de ROSA-methodiek en gemeenschappelijk ROSA-taalgebruik kunnen betrokken experts sneller en makkelijker begrijpen waar het over gaat en met elkaar in gesprek gaan.

Dit reduceert aanzienlijk de tijd en moeite die nodig zijn als:

 • er een ROSA-architectuurscan moet worden uitgevoerd
 • de ontwikkelde architectuur, standaard en/of voorziening opgenomen moeten worden in de ROSA

Doelgroep:

 • Projectleider ketenproject, architect ketenproject

Scope:

 • Deze handreiking is relevant voor alle ketentrajecten in het PO, VO en MBO en in voorkomende gevallen ook het HO waar sprake is van vernieuwing en wijzigingen op bestaande voorzieningen, processen, standaarden, architectuur, etc.


Aan de slag

Hoofdlijnen:

 • Zorg dat het product past binnen de kaders van ROSA (architectuurscan)
 • Maak de architectuurmodellen en/of views in ArchiMate en zorg dat deze in lijn zijn met het ROSA-metamodel. Aanleveren in The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format

Ervaringen uit archiectuurscans:

 • Beschrijf de informatieobjecten, formuleer scherpe definities en controleer de consistentie van de relaties tussen gegevens. Maak een mapping met KOI.
 • Werk de zeggenschappen uit (zie dit onderwerp in ROSA)
 • Besteed aandacht aan IAA (o.a. welke toegangsmiddelen, identiteiten) en IBP (beveiliging, privacy). Zie ook deze onderwerpen in ROSA.
 • Leg vast voor welke ketenfuncties en ketenprocessen de domeinketenarchitectuur wel en voor welke expliciet niet bedoeld is
 • Houd rekening met relevante standaarden en leg vast hoe deze zich verhouden met de domein ketenarchitectuur
 • Leg vast hoe de architectuur zich verhoudt tot andere ontwikkelingen in de keten (zie de themapagina’s in ROSA)
 • Leg vast hoe de governance van de domeinketenarchitectuur geregeld is


Zie ook