Voorkomen van schooluitval

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Voorkomen van schooluitval


Overzicht
Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten (BusinessFunction) Preventie schooluitval BusinessProcess Bestrijden onderwijsachterstanden BusinessProcess Verzorgen aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie) BusinessProcess Registreren van verzuim BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval BusinessRole MBO-instelling BusinessRole PO-instelling BusinessRole VO-instelling BusinessRole Gemeente [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'. (ApplicationComponent) Verzuimregister [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'. (ApplicationComponent) Register vrijstellingen en vervangende leerplicht BusinessProcess Monitoren aanmeldstatus BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet MBO instellingen informeren latende school of woongemeente van de leerling over de status van de aanmelding. Voregtijdig aanmelden MBO. (BusinessProcess) Informeren aanmeldstatus AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:44:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:44:14 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Voorkomen van schooluitval
View-id  : Id-28f6b964-6678-4e2c-a10f-785970308290
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Voorkomen van schooluitval