Risicogebaseerde BIV-classificatie en maatregelen

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 jun 2024 om 16:15 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20240620155842)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Risicogebaseerde BIV-classificatie en maatregelen
Overzicht
Ketenpartners nemen maatregelen op basis van een risicoanalyse en bijbehorende BIV-classificatie.
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Ketenpartners nemen maatregelen op basis van een risicoanalyse en bijbehorende BIV-classificatie.
Implicaties  :  Ketensamenwerkingen (en voorzieningen die binnen ketensamenwerkingen gebruikt worden) omvatten IBP-maatregelen en -afspraken die zijn toegespitst op (risico's binnen) de ketensamenwerking

Ontwerpgebied: IBP

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartners nemen maatregelen op basis van een risicoanalyse en bijbehorende BIV-classificatie. (Principle) Risicogebase- erde BIV- classificatie en maatregelen Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalis- atie Ketenpartijen waarborgen de toewijzing van persoonsgebonden gegevens (Requirement) Valideer persoonsgebo- nden gegevens Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Ketenpartners waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten) (Principle) Continuïteit van de dienstverlening Hanteer een functionele en foundational identity passend bij het betrouwbaarheidsniveau dat wordt vereist om een passende identiteitsverklaring te geven. (Requirement) Functionele en foundational identity passend bij betrouwbaarh- eidsniveau. Maak gebruik van de Uniforme Beveiligingsvoorschriften (Requirement) Gebruik UBV Ketenpartners zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Principle) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarhei- d en vindbaarheid Ketenpartners voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Principle) Voorkom aantasting van gegevensinte- griteit Hanteer een authenticatiemiddel passend bij het betrouwbaarheidsniveau dat wordt vereist om een passende identiteitsverklaring te geven. (Requirement) Authenticatie- middel passend bij betrouwbaarh- eidsniveau. Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn (Requirement) Handelingen zijn herleidbaar Ketenpartijen hebben een kwaliteitssysteem, zoals een ISMS, voor informatiebeveiliging en privacybescherming. (Requirement) Ketenpartijen hebben een kwaliteitssyste- em voor IBP Hanteer het Certificeringsschema ROSA (Requirement) Hanteer Certificeringss- chema ROSA Ketenpartners voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Principle) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 10-07-2024 22:09:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 22:09:09 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Risicogebaseerde BIV-classificatie en maatregelen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-5d847b11cd16491a8b0be3efa92c29d8
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5d847b11cd16491a8b0be3efa92c29d8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Risicogebaseerde BIV-classificatie en maatregelen