Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 30 mei 2024 om 08:12 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240530).xml-20240530080752)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken
Overzicht
Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken
Rationale  :  Dit principe houdt in dat we de mens centraal stellen, en we ons realiseren dat diens identiteit bestaat uit de gecombineerde kennis (beelden, of 'partiële identiteiten') die allerlei partijen over die persoon menen te hebben (daaronder begrepen het zelfbeeld van die persoon). Deze gecombineerde kennis betreft de persoon als geheel, en is daarom ook niet beperkt tot één van de rollen die de persoon kan vervullen. Omgekeerd geldt dat de kennis van een partij die gaat over een persoon als die een zekere rol vervult, hoort bij de partiele identiteit van deze partij (over de betreffende persoon). Een decentrale identiteit is een (arbitrair) deel van de identiteit van een persoon dat geconcretiseerd is in de vorm van attributen waarvan die persoon het subject is, die zijn 'uitgeven' door issuer van de attributen, zo doende beschikbaar zijn geworden op een (elektronisch) 'middel' naar keuze van die persoon, en door die persoon bij verschillende diensten en voorzieningen gebruikt kunnen worden.
Implicaties  : 
  • Voor personen die voor het onderwijsdomein relevante rollen vervullen moet duidelijk zijn welke attributen beschikbaar worden gesteld voor deze rol. Het gaat dan niet alleen gaan over syntax en semantiek, maar ook over andere zaken die van belang zijn voor de personen of systemen die deze gegevens gebruiken (De Avg noemt dat: 'verwerken' van gegevens), bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of zulke gegevens voor een specifiek doel valide zijn.
  • Partijen die deze gegevens willen gebruiken voor een specifiek doel moeten nadenken over (a) de criteria waar die gegevens aan moeten voldoen om valide te zijn om voor dat doel te worden gebruikt, en (b) op welke manier(en) – design-time of run-time – voldoende zekerheid verkregen kan worden dat (run-time) aangeleverde gegevens aan die criteria voldoen. Waar traditioneel alleen administratieve gegevens als NAW werden gestuurd, biedt SSI mogelijkheden om additionele 'zekerheden' mee te sturen, zoals een bewijs dat de persoon ergens staat ingeschreven bij een onderwijsaanbieder, of medewerker is, een zeker diploma of andere kwalificatie heeft, een werkplek heeft in een bepaald gebouw, etc.

Ontwerpgebied: Digitale identiteiten

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken (Principle) Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken Het ontwerpgebied Digitale identiteiten heeft betrekking op digitale identiteiten die worden gehanteerd om entiteiten in het onderwijsdomein te kunnen herkennen. Ontwerpprincipes in dit ontwerpgebied en daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het hanteren van identiteiten in gegevensuitwisselingen en toegangsvraagstukken. (Grouping) Digitale identiteiten Een persoon heeft tenminste één digitale identiteit nodig, maar kan desgewenst ook meerdere digitale identiteiten verkiezen te gebruiken. (Requirement) Een persoon heeft minstens één digitale i dentiteit De digitale identiteit is niet alleen geschikt is voor het omgaan met attributen, maar ook bruikbaar is voor de betreffende persoon (denk bijvoorbeeld aan slechtzienden/slechthorenden, niet-Nederlands sprekenden, etc.). (Requirement) De digitale identiteit is bruikbaar voor de persoon Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen De onderwijsdeelnemer wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsdeel- nemer voert regie op zijn eigen onderwijsgege- vens AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 04:28:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 04:28:08 CEST


Details Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-61bd74d8c47e48dfb607bb13d491ac7e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-61bd74d8c47e48dfb607bb13d491ac7e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken