Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 30 mei 2024 om 08:25 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240530).xml-20240530080752)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen


Meer informatie
ROSA
Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen De digitale identiteit is niet alleen geschikt is voor het omgaan met attributen, maar ook bruikbaar is voor de betreffende persoon (denk bijvoorbeeld aan slechtzienden/slechthorenden, niet-Nederlands sprekenden, etc.). (Principle) De digitale identiteit is bruikbaar voor de persoon De mate waarin digitale omgevingen, informatie, en data door iedereen op de beoogde manier gebruikt kan worden (Goal) Bruikbaarheid Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Principle) Gekwalificeer- de digitale identiteit De mate waarin (groepen) onderwijsdeelnemers en/of -medewerkers gelijke kansen hebben Duiding: Onderwijsdeelnemers en -medewerkers moeten gelijke kansen krijgen, zonder benadeling of uitsluiting door bijvoorbeeld sociaal-economische of culturele achtergrond of eventuele (fysieke) beperkingen. Dit raakt aan thema’s als Studentmobiliteit en onderwijsflexibilisering, (Digi)toegankelijkheid, Internationale samenwerking en grensoverschrijdende onderwijsdeelname, Platformonafhankelijkheid, et cetera (Goal) Gelijke kansen De mate waarin individuen de mogelijkheid hebben autonoom te zijn in hun ontwikkeling en keuzes. (Goal) Zelfbeschikkin- g De mate waarin digitale omgevingen, informatie en data toegankelijk zijn Duiding: In brede zin gaat de waarde ‘toegankelijkheid’ over toegang tot onderwijs. Dat omvat (het organiseren van) toegang tot digitale omgevingen en toegang tot informatie/data. Het is zowel van toepassing op de onderwijsdeelnemers als op de partijen in de keten. Toegankelijkheid is randvoorwaardelijk voor gelijke kansen. (Goal) Toegankelijkh- eid De inrichting van een ketensamenwerking ondersteunt toegankelijkheid van het onderwijs voor alle onderwijsdeelnemers en onderwijmedewerkers ongeacht (kennis)niveau of beperking. (Principle) (7) Toegankelijkh- eid van onderwijs Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken (Principle) Gebruikers kunnen een eigen decentrale identiteit gebruiken InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 09:44:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 09:44:45 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-744b5692bf634f40ae67b979c0a7ea4b
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-744b5692bf634f40ae67b979c0a7ea4b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen