Indicatoren

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Indicatoren


Overzicht
Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren BusinessRole Onderwijsinstelling Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad BusinessProcess Verzamelen indicatoren BusinessProcess Toelichten indicatoren BusinessProcess Rapporteren horizontale verantwoording Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking. (Constraint) Inwinnen Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien. (Constraint) Inzien AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 04:41:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 04:41:37 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Indicatoren
View-id  : Id-9919a665-2bcf-403e-8496-d0200061627d
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Indicatoren