Geen belemmeringen

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 30 mei 2024 om 08:25 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240530).xml-20240530080752)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Geen belemmeringen
Overzicht
Onderwijsdeelnemers ervaren geen belemmeringen in hun leerproces.
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  Onderwijsdeelnemers ervaren geen belemmeringen in hun leerproces.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Onderwijsdeelnemers ervaren geen belemmeringen in hun leerproces. (Principle) Geen belemmeringe- n De mate waarin (groepen) onderwijsdeelnemers en/of -medewerkers gelijke kansen hebben Duiding: Onderwijsdeelnemers en -medewerkers moeten gelijke kansen krijgen, zonder benadeling of uitsluiting door bijvoorbeeld sociaal-economische of culturele achtergrond of eventuele (fysieke) beperkingen. Dit raakt aan thema’s als Studentmobiliteit en onderwijsflexibilisering, (Digi)toegankelijkheid, Internationale samenwerking en grensoverschrijdende onderwijsdeelname, Platformonafhankelijkheid, et cetera (Goal) Gelijke kansen Ketenpartijen vullen hun deel van een ketenproces zo in dat die invulling aansluit op de rest van het ketenproces. (Principle) Procesinterop- erabiliteit De mate waarin digitale omgevingen, informatie en data toegankelijk zijn Duiding: In brede zin gaat de waarde ‘toegankelijkheid’ over toegang tot onderwijs. Dat omvat (het organiseren van) toegang tot digitale omgevingen en toegang tot informatie/data. Het is zowel van toepassing op de onderwijsdeelnemers als op de partijen in de keten. Toegankelijkheid is randvoorwaardelijk voor gelijke kansen. (Goal) Toegankelijkh- eid Een ketensamenwerking kent geen belemmeringen voor een ononderbroken onderwijsleerproces. (Principle) (4) Ononderbroke- n onderwijsleerp- roces InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 09:59:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 09:59:59 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Geen belemmeringen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a12683e246d24c4eb4a01f7c70d683d3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a12683e246d24c4eb4a01f7c70d683d3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Geen belemmeringen