Afspraken over te realiseren ambitieniveaus

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 jun 2024 om 16:29 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20240620155842)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Afspraken over te realiseren ambitieniveaus
Overzicht
Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan
Stelling  :  Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan
Implicaties  :  De ambities met betrekking tot het te realiseren niveau van informatiebeveiliging kunnen in de tijd per onderwijssector of toepassingsgebied verschillen. Het afstemmen van de ambitie vindt binnen de verschillende onderwijssectoren plaats. Om betrouwbaar gegevens te kunnen uitwisselen en in ketens te kunnen samenwerken moeten partijen een vergelijkbaar ambitieniveau hebben. Waar mogelijk wordt met het realiseren van de ambities vaart gemaakt, zonder organisaties te overvragen. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige stand van zaken, de mogelijke verbeterpunten en een groeipad naar een steeds hoger daadwerkelijk gerealiseerd niveau ten opzichte van de ambitie. Dit gerealiseerde ´volwassenheidsniveau´ kan worden vastgesteld middels toetsingskaders. Die maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen valideerbaar
Type  :  Ontwerpkader
Uitspraak  :  Afspraken over te realiseren ambitieniveaus

Ontwerpgebied: IBP

RealiseertKomt voor in andere modellen
Details Afspraken over te realiseren ambitieniveaus
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-c32f0329-9b7a-46b4-881d-53dc7cb2d804
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c32f0329-9b7a-46b4-881d-53dc7cb2d804
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afspraken over te realiseren ambitieniveaus