Toepassen leermiddelen (IV)

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 30 mei 2024 om 08:30 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240530).xml-20240530080752)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toepassen leermiddelen (IV)
Toepassen leermiddelen (IV)

Deze view toont de samenhang tussen de leermiddelgerelateerde ketenprocessen (in meer detail beschreven in het Toepassingsscenario Leermiddel gebruiken) en de ondersteunende processen vanuit Toegang. In het bijzonder is hierin de relatie zichtbaar tussen de aanspraak die in de cyclus van bestellen-leveren-gebruiken-betalen ontstaat, en de autorisatiebeslissing die op grond van deze aanspraak wordt genomen.

Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van Identity & Access Management (Grouping) Inrichten Identity & Access Management (IAM) Als informatie vastgelegde bevoegdheden. (BusinessObject) Autorisatieregels Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. (BusinessProcess) Autorisatie De uitkomst van een autorisatie (BusinessObject) Autorisatiebeslissing Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverklaring Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? (BusinessProcess) Authenticatie De constatering dat een gebruiker toegelaten wordt tot het educatieve digitale product (leermiddel) en gebruik mag maken van het desbetreffende digitaal leermateriaal. (BusinessObject) Toegang tot leermiddel Het toelaten van een gebruiker tot het educatieve digitale product (leermiddel) en hem in staat stellen gebruik te maken van het desbetreffende digitaal leermateriaal. (BusinessProcess) Toegang geven tot leermiddel Het contextmodel beschrijft hoe de inhoud en de daadwerkelijke producten, namelijk de leermiddelen, beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning aan het onderwijs. In de leermiddelenketenen worden de ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) volgens uniforme afspraken doorlopen. Het betreft zowel de folio als de digitale leermiddelen zoals deze worden ingezet, en waarbij met name de digitale leermiddelen worden benut om het onderwijs te differentiëren en beter af te stemmen op individuele onderwijsdeelnemers. (Grouping) Toepassen leermiddelen Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijv- ing Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(gebruik) AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 08-07-2024 07:52:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-07-2024 07:52:23 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Toepassen leermiddelen (IV)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d828271b1f11458da6a245a6f7de7db5
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toepassen leermiddelen (IV)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :