ROSA Encyclopedie

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 3 okt 2018 om 20:58
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ROSA EncyclopedieWerken met ROSASamenwerken aan ROSAOver ROSAIngangen-Encyclopedie.png

De ROSA Encyclopedie biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd. De Encyclopedie heeft de volgende onderwerpen:

Architectuurkaders
bieden richtlijnen voor (inrichtings)keuzes en afspraken en de bijbehorende motivering.
Ontwerpgebieden
indeling van principes en ontwerpkaders
Ketenfuncties
beschrijven wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe en door wie dit wordt uitgevoerd.
Ketenprocessen
In beschrijvingen van ketenprocessen komt tot uitdrukking hoe de ketenfuncties worden gerealiseerd, en welke partijen daar precies bij betrokken zijn.
Ketenpartijen
De partijen in het onderwijsdomein
Kernmodel Onderwijsinformatie
Geeft inzicht in de belangrijkste begrippen in het onderwijsdomein en hun samenhang.
Gegevenssoorten
Gegevenssoorten omvatten categorieën gegevens, zoals 'aanmeldgegevens' of 'zorg- en begeleidingsgegevens', die binnen een ketenproces op een soortgelijke manier worden gebruikt.
Zeggenschappen
Zeggenschappen omvatten de verschillende rechten die partijen kunnen hebben ten aanzien van de diverse soorten gegevens die in het onderwijsdomein worden gebruikt of uitgewisseld.
Referentiecomponenten
Bouwstenen bieden een functionele beschrijving van de systemen die in het onderwijsdomein worden gebruikt.
Ketenvoorzieningen
Voorzieningen zijn concrete systemen die de functionaliteit van een of meer bouwstenen bieden.
Standaarden
Standaarden representeren concrete afspraken over de inrichting van informatievoorziening in het onderwijsdomein.
Wet- en regelgeving
De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.
Wettelijke taken
De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.


Voorbeeld van samenhang tussen de ROSA Encyclopedie en Werken met ROSA[bewerken]

Binnen ROSA is vastgelegd welke soorten gegevens er binnen het onderwijsdomein worden gebruikt, en welke zeggenschappen er ten aanzien van die gegevens gelden. Voor de gegevenssoort Zorg- en begeleidingsgegevens is bijvoorbeeld vastgelegd dat deze beschikbaar gesteld worden door een Latende instelling en ingewonnen kunnen worden door een Ontvangende instelling. Hiermee is inzichtelijk hoe de rolverdeling is bij de uitwisseling van deze gegevens. Dit geeft ook weer dat zorg- en begeleidingsgegevens niet zomaar door een willekeurige partij kunnen worden gebruikt.

Bij (de uitwisseling van) zorg- en begeleidingsgegevens zijn, volgens de desbetreffende gegevenskaart, een aantal bouwstenen betrokken: leerlingadministratiesystemen (waarin de gegevens bijgehouden worden), en een digitaal overstapdossier. Een bekende implementatie van een digitaal overstapdossier is de voorziening OSO.

Naast bouwstenen en voorzieningen is vanuit het thema gegevensuitwisseling in de keten een aantal relevante ontwerpkaders beschikbaar, die mede antwoord geven op de gestelde vraag. Ontwerpkaders waar bij gegevensuitwisseling rekening mee moet worden gehouden zijn:

Zie ook[bewerken]