ROSA voor architecten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De toegang voor architecten is bedoeld om architecten te helpen een architectuur op stellen die aansluit bij de gewenste situatie, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de ROSA. Een architect werkt voor de eigen scope (project, organisatie of sector) de gewenste situatie uit. Hierbij moet een aantal instrumenten in samenhang worden gebruikt. De Doelen en principes bieden, vanuit de gezamenlijke doelen en visie, een kader waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van informatievoorziening binnen het onderwijs plaatsvinden. Het Ketenfunctiemodel beschrijft wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) dit wordt uitgevoerd. We onderscheiden zeven Zeggenschappen die inzicht geven in de rechten en verantwoordelijkheden van partijen in het onderwijsdomein, dat is ingedeeld in verschillende Werkingsgebieden. Het Kernmodel Onderwijsinformatie, ten slotte, geeft inzicht in de belangrijkste objecten in het onderwijsdomein en hun samenhang.

Visie en doelenPrincipesKetenfunctiemodelZeggenschappen en werkingsgebiedenKOIKetenprocesmodelZeggenschapsmodelInformatiedomeinmodelArchitectuurinstrumenten.png
Over deze afbeelding

Bij het werken onder architectuur is steeds een fasering nodig. Er wordt gestart vanuit de visie, die is doorvertaald naar principes. Vervolgens worden met behulp van de instrumenten de domeinmodellen in kaart gebracht. Tenslotte maken individuele organisaties ontwerpen voor de interne organisatie, de bedrijfsprocessen in context van de ketenprocessen, en de interne informatievoorziening in context van informatievraag en -aanbod uit de keten.

Zie ook