Werkvoorraad 2023-07-05

Uit ROSA Wiki
Versie door Jvanes (overleg | bijdragen) op 18 okt 2023 om 11:59 (Tekst vervangen - "gegevenssoort" door "informatieobject")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over deze werkvoorraadversie:
Datum 2023-07-05
Terug naar Werkvoorraadoverzicht


Werkvoorraad export[bewerken]

Issue Type Custom field (ROSA Epic #) Component/s Component/s Summary Description Custom field (Priority levels 5-1) Custom field (Size) Custom field (Target start) Custom field (Target end)
Epic 001 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders op basis van input uit werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling Nieuwe opzet om architectuurkaders (voortkomend uit werkgroepen Toegang, Gegevensuitwisseling, IBP en wellicht ook Samenhang) te kunnen verwerken in de ROSA. Daarna daadwerkelijk de opzet verder invullen in samenwerking met o.a. de genoemde werkgroepen. 1 XXL 01/Dec/2022 01:00:00 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 002 Architectuurkaders Navigatie, indeling, eenduidigheid Relateren opgeschoonde architectuurkaders aan bestaande modellen en andere architectuuruitwerkingen Architectuurkaders zullen qua inhoud en opzet veranderen als de input van werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling wordt geïntegreerd in de ROSA. Daar waar er nu in de ROSA reeds relaties zijn gelegd naar bestaande onderdelen uit de architectuurkaders (doelen, principes, ontwerpkaders) zullen die nagelopen en aangepast moeten worden als die zijn gemuteerd 1 L 23/Jan/2023 01:00:00 30/Sep/2023 02:00:00
Epic 005 ROSA begrippenkader ; Nieuw KOI model opstellen en KOI begrippen opnemen in ROSA Begrippenkader Met Redactieteam ROSA Begrippenkader opstellen van een nieuwe versie van het KOI en de KOI-objecten uit het model als begrippen opnemen in het ROSA Begrippenkader. Dit is gebeurd en gepubliceerd in de ROSA wiki (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Kernmodel_Onderwijsinformatie en https://rosa.wikixl.nl/index.php/Speciaal:GegevensBekijken/Begrippen?_single&Begrippenset=KOI). To do: andere begrippen uit ROSA Begrippenkader relateren aan KOI model. 4 L 02/Nov/2022 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 007 ROSA begrippenkader ; Toevoegen begrippen mbo-curriculum en BPV aan ROSA Begrippenkader SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader 3 M 04/Nov/2022 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 008 Navigatie, indeling, eenduidigheid ROSA begrippenkader Objecten in ROSA modellen synchroniseren met Begrippenkader Relevante termen en objecten die in de ROSA worden gebruikt in modellen (en begeleidende teksten) moeten als begrip voorkomen in het Begrippenkader. Dit is een vervolg op een eerdere actie. Het is mogelijk dat een term wel al in het ROSA begrippenkader voorkomt, maar ook in een ROSA-onderdeel (model, sjabloon, tekstpagina in wiki) maar met verschillende omschrijvingen. Dit moet zoveel mogelijk rechtgetrokken cq aangepast worden. 4 XL 20/Jan/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 009 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Deelnemen aan het onderwijs Uitwerken van de ketenprocessen aanmelden en inschrijven (en evt. aanpalende ketenprocessen). Processen en processtappen gemodelleerd en beschreven in Archi en wiki. Processtappen gekoppeld aan business objecten, voorzieningen en referentiecomponenten. Heeft afstemming en review plaatsgevonden dan kan het geheel gepubliceerd op de wiki. 1 XL 03/Oct/2022 02:00:00 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 010 Ketenprocessen ; [KPM] Toetsen en examineren finaliseren Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 1 XL 01/Feb/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 011 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Leermiddelen completeren en afstemmen Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 2 XL ; ;
Epic 015 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IBP-maatregelen afmaken (model, teksten, format) Samen met Edustandaard werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 01/Mar/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 016 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IAM afmaken (model, teksten, format) Samen met Edustandaard werkgroep Toegang model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 31/Jan/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 017 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten Gegevensuitwisseling afmaken (model, teksten, navigatie/format) Samen met Edustandaard werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 31/Jan/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 019 Informatieobjecten ; Gegevensoorten beschrijvingen completeren Sommige informatieobjecten hebben nog geen beschrijving. Die moet toegevoegd worden. Daar waar er een duidelijke relatie is met een ROSA begrip deze relatie middels een attribuut leggen. 2 M ; 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 022 Afspraken ; Afspraken relateren aan ketenprocesmodel Toetsen en Examineren De afspraken die in de ROSA zijn opgenomen en die relevant zijn voor het Ketenprocesmodel Toetsen en examineren, worden aan de onderdelen uit dit ketenprocesmodel gerelateerd. 5 XL 20/Apr/2023 02:00:00 29/Sep/2023 02:00:00
Epic 023 Ketensamenwerkingen ; Toelichting ketensamenwerkingen verder uitwerken De huidige uitwerking (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Ketensamenwerkingen) voldoet voorlopig maar zal uitgebreid moeten worden met een overzicht van relevante ketensamenwerkingen en de daarbij horende afsprakenstelsels. Relatie tot afsprakenstelsel en ketensamenwerking in uitleg opnemen. 3 M 16/Jan/2023 01:00:00 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 024 Toepassingspatronen ; Toepassingspatronen aanpassen (paginaformat en navigatie) Toepassingspatronen via een landingspagina benaderen, format van de pagina aanpassen, evt. beschrijvingen aanpassen/verplaatsen. 3 M 18/Nov/2022 01:00:00 31/May/2023 02:00:00
Epic 025 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Gegevensuitwisseling met serviceregister aanpassen (view en tekst) Modeluitwerking en begeleidende tekst aanpassen. 4 L ; ;
Epic 027 Toepassingspatronen ; Toepassingpatroon SSI uitwerken SSI is in de HOSA opgenomen als veelbelovend patroon voor regie op gegevens in het ho. Ook in de werkgroep Toegang is dit onderkend. Opname van een uitwerking van dit patroon in de ROSA is gewenst vanwege mogelijke doorwerking in andere onderwijsdomeinen (gidsfunctie ROSA). 2 XL 27/Feb/2023 01:00:00 30/Jun/2023 02:00:00
Epic 028 Ketenprocessen ; Beschrijvingen ketenprocessen aanpassen conform spelregels Beschrijvingen bij de ketenprocessen volgens afgesproken structuur maken. 3 M ; 31/May/2023 02:00:00
Epic 029 Toepassingspatronen ; Uitleg over toepassingspatronen en de uitwerkingen Uitleg geven op de landingspagina wat toepassingspatronen zijn, waarom we ze opnemen (zie ook metamodel) en welke patroonuitwerkingen we onderkennen. 3 M 12/Dec/2022 01:00:00 30/Jun/2023 02:00:00
Epic 030 IV-domeinen ; Navigatie van IV-domeinen aanpassen Bij Toepassingspatronen hebben we er nu voor gekozen op een landingspagina eerst te tonen:[1]. Een zelfde opzet is ook voor IV-domeinen gewenst door de AR. Op te pakken tegelijkertijd met de uitwerking van de toepassingspatronen SSI en Federatieve Toegang en het IV-domein Inrichten IAM. 2 M ; 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 032 ROSA begrippenkader ; Onderdeel Onderwijssemantiek in wiki realiseren Maken van het hoofdonderdeel Onderwijssemantiek. De 5 onderdelen daaronder zijn: ROSA Begrippenkader zoekpagina (afgerond), ROSA Begrippenkader alfabetische lijst (afgerond), KOI model plus uitleg (afgerond), ROSA Conceptuele modellen (loopt), ROSA Gegevensmodellen (loopt) 2 M 09/Feb/2023 01:00:00 31/Jul/2023 02:00:00
Epic 033 Afspraken Samenhang Overzicht en inzicht nationale en internationale architectuurontwikkelingen In de ROSA overzicht en inzicht bieden in architectuurontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, zowel in Nederland als internationaal. 3 L 20/Apr/2023 02:00:00 31/Aug/2023 02:00:00