Onderwijsketens

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Net als in andere overheidsdomeinen wordt ook in het onderwijsdomein veel in ketenverband samengewerkt door ketenpartners. Die ketensamenwerkingen vinden plaats in de context van een ketenproces of zelfs over meerdere ketenprocessen heen. In de ROSA wordt inzicht geboden in die ketenprocessen via een aantal invalshoeken:

  • Ketendomeinen, bedoeld om gebruikers een overzicht te geven van welke ketenprocessen inhoudelijk bij elkaar horen. Op deze manier kunnen ze snel in relatie tot elkaar gevonden worden.
  • Ketenprocessen, totaaloverzicht van alle ketenprocessen die onderkend worden in het onderwijs.
  • Ketenprocesmodellen, een weergave van een toepassingsscenario waarin een afbakening plus de samenhang is uitgewerkt van een of meerdere ketenprocessen en de daarin onderkende ketenprocesstappen.
  • Ketensamenwerkingen, een specifieke invulling van een ketenproces en daarbinnen ketenprocesstappen, waarbij er sprake is van een vorm van gegevensuitwisseling (interactie) tussen twee of meer ketenpartners ter ondersteuning van het afhandelen van het ketenproces cq de ketenprocesstap.