Ketenprocesmodellen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 18 april 2024.

Toelichting[bewerken]

Het doel van een ketenprocesmodel is om een ketenprocessen in een bepaalde context in samenhang te beschrijven. Een ketenprocesmodel representeert een toepassingsscenario, zoals we die in het ROSA metamodel onderkennen als een van de representaties van het modelelement scenario. De keuze voor de uitwerking en de afbakening van een ketenprocesmodel is geen exacte wetenschap. De uitwerking is grotendeels vraaggestuurd, op basis van een behoefte aan inzicht vanuit een of meerdere ketenpartners die actief zijn in de ketenprocessen of daar op een andere wijze belang bij hebben. De afbakening is onder meer afhankelijk of er voor bepaalde samenhangende ketenprocessen er ook ketenvoorzieningen en/of afspraken zijn of worden ontwikkeld, waarbij het voor de stakeholders duidelijk moet worden hoe die voorzieningen en afspraken zich tot de in scope zijnde processen verhouden.

Inhoud van ketenprocesmodellen[bewerken]

Een ketenprocesmodel geeft inzicht in:

  • Hoe ketenprocessen zijn opgebouwd uit ketenprocesstappen (In detail-view). Deze weergave geeft het meeste detail over de processtappen waaruit de ketenprocessen zijn opgebouwd.
  • Welke informatieobjecten gebruikt en geproduceerd worden door ketenprocesstappen met het oog op gegevensuitwisselingen die onderdeel zijn van ketensamenwerkingen,
  • Hoe ketenprocessen gerelateerd zijn aan ketenprocessen die binnen en buiten het ketenprocesmodel vallen (In context-view). Er zijn diverse vergelijkbare contexten (toepassingsscenario's) die een beeld geven van een specifieke combinatie van samenhangende ketenprocessen. De relatie tot deze contexten wordt weergegeven in deze view. In deze weergave zijn er minder details weergegeven (geen ketenprocesstappen) en zijn enkel de informatieobjecten die ontstaan vanuit ketenprocessen weergegeven die van ketenprocessen buiten het ketenprocesmodel komen of die juist input vormen voor de ketenprocessen die onderdeel vormen van de In detail-view.
  • Welke ketenprocessen worden uitgevoerd door welke rollen (Per rol-view). In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

Op termijn zal ook nog de volgende view toegevoegd worden:

  • welke referentiecomponenten van toepassing (kunnen) zijn.

Uitgewerkte ketenprocesmodellen[bewerken]

Gebruikte viewpoints en beheer[bewerken]

De views die in de ketenprocesmodellen worden getoond zijn opgebouwd conform de volgende viewpoints:

Voor ketenprocesmodellen en de daarin opgenomen ketenprocessen en ketenprocesstappen gelden verder nog een aantal criteria en spelregels ten aanzien van de modellering, aanduidingen en attributen. Die zijn uitgewerkt in het spelregeldocument Spelregels Ketenproces, Ketenprocesstap en Ketenprocesmodel.