Bewerken pagina: 99cc98e4-29c1-4989-b7e1-8535be88765d

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

  • De gevraagde handeling is voorbehouden aan gebruikers in een van de volgende groepen: gebruikers, beheerders.
  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling te verrichten.

Elementtype*
Het elementtype waaronder deze pagina valt. U kunt dit niet wijzigen omdat het formulier is afgestemd op het elementtype.
:
Aanduiding*
De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.
:
Afkorting
Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
:
Alternatieve aanduiding
Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
:
Alternatieve zoekterm
Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.
:
Definitie*
Omschrijving van de betekenis van het begrip.
:
Toelichting
Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.
:
Voorbeelden
Een of meer voorbeelden van een begrip.
:
Begrippencategorie*
Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.
:
Toepassing
Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).
:
Wenselijkheid gebruik
Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.
:
Werkingsgebied*
Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast. Voor het onderwijs in Nederland zijn werkingsgebieden beperkt tot zogeheten onderwijsdomeinen.
:
Beschrijver
De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.
:
Bron
Aanduiding van de herkomst van de definitie.
:
Eigenaar*
De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.
:
Wettelijke basis
Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
:
Begin geldigheid
Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.
:
Begrippenset
Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.
:
Beschrijving laatste wijziging
Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.
:
Datum laatste review
Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.
:
Datum laatste wijziging
Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.
:
Einde geldigheid
Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
:
Redactionele opmerkingen
Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
:
Redactionele status
Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begrip
:
Context
Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Context
:
Domein
Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Grouping
:
Relatie met KOI-concept
Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: BusinessObject
:
Relatie met andere begrippen
Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Begrip
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren