persoonsgegevens

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/817d86b5-6714-4d48-b803-fd6c606ab54b
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.persoonsgegevens
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.attribuut, attributen, persoonsgegeven

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar “indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden”. Juridisch gezien is ‘eigendom van persoonsgegevens’ onbruikbaar. Beter is om bij persoonsgegevens uit te gaan van ‘zeggenschap of regie over persoonsgegevens’, waarbij er een verantwoordelijke is met plichten en een persoon met rechten.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Toegang
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).ROSA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.giv-begrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.natuurlijk persoon
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.gegevensafnemer, gegevensverstrekker, privaatrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak, privaatrechtelijke rechtspersoon zonder wettelijke taak, privacy-protocol, pseudonimisering, verantwoordingsplicht, verwerken, verwerker, verwerkersovereenkomst, verwerkingsverantwoordelijke

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-4-definities-EU-AVG.htm
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.NORA
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Edustandaard-werkgroep Toegang

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.Toegang, ICT-voorwaarden
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.Persoonsgegeven en attribuut zijn niet synoniem. Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden als attribuut.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.21-11-2022
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Status gewijzigd, begin geldigheid toegevoegd
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.12-09-2022

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.