Eigenschap:Voorbeelden

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een of meer voorbeelden van een begrip.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Inhoudslijn Planten  +, dieren en de mens - fase 3 - Planten en dieren: kennismaken met inwendige organen van dieren  +
Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.  +
doel  +, achitectuurprincipe  +, ontwerpprincipe  +,
[https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9eadd4f8f80a4ee9ae92be9b0c8dd741 Dataminimalisatie]  +
PKI-infrastructuur  +
B
Tussendoel ob vmbo kb: Je beschrijft vulkanisme en aardbevingen als endogene processen en je beschrijft plaattektoniek als oorzaak  +
Toelatingsbesluit  +, Beslissing tot verwijdering  +, Besluit Toelatingsverklaring  +
One-tier bestuursmodel  +, Two-tier bestuursmodel  +
C
Algemeen  +, Toezicht  +, Bekostiging  +,
Het examenprogramma havo aardrijkskunde (beoogd curriculum). Lesmateriaal gebaseerd op het examenprogramma (uitgevoerd curriculum). Het gemaakte eindexamen (gerealiseerd curriculum)  +
Kerndoelenset voor het PO is een voorbeeld van een curriculum op macro niveau  +
Kerndoelenboekje  +, PTA  +, examenprogramma  +
macro: examenprogramma's  +, kerndoelen  +
D
telefoon  +, computer  +, smartphone  +,
E
https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSR:2019/Opvragen_endpoints  +
een persoon  +, een organisatie  +, een fysiek apparaat  +,
25194 (mbo)  +, 0300 (vo)  +
F
Entree federatie  +, SURFConext  +
G
Commissies van de Stichting Onderwijsgeschillen  +
Extra tijd bij toetsen  +