Samenhang overstappen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderwerp met betrekking tot de samenhang van sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs waarover advies moet worden gegeven door de Edustandaard Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen.

Eigenschappen

Elementtype
:
Samenhangonderwerp
Adviesgroep status
:
Onderwerpselectie
Belangrijkheid
:
38
Beschrijving
:
Het samenhangonderwerp betreft de samenhang van overstappen, een kwestie die raakt aan verschillende aspecten van het onderwijsproces. Binnen de context van de intersectorale overdracht, wordt er onderscheid gemaakt tussen de warme en logistieke kant, zoals het overdragen van een leerlingdossier. Dit aspect valt voornamelijk binnen het ketenproces van overstappen en zou passen bij de samenhang op het gebied van overstappen.

Binnen de FORA zijn er al enkele processen uitgewerkt. Er lijkt vooral een koppelvlak te zijn tussen de MORA en de FORA, dat raakt aan onderwerpen zoals leerplicht en inschrijving. De vraag is echter hoe dit momenteel is georganiseerd binnen het Hoger Onderwijs (HO). Volgens de HORA is de verantwoordelijkheid voor het overstappen in het HO bij de student gelegd. Echter, in sectoren met jongere studenten, zoals aangegeven door de MORA, is dit niet haalbaar.

Er is een suggestie gedaan door de ROSA om dit proces te kickstarten door de kaders te definiëren. Volgens de MORA bestaat er een proces voor een digitaal overdrachtsdossier, maar is er nog geen verdere uitwerking. Het lijkt raadzaam om een advies uit te werken over hoe dit proces verder vormgegeven kan worden, rekening houdend met de verschillende behoeften en contexten van de verschillende onderwijssectoren.
Initiatiefnemer
:
Bureau-Edustandaard
Registratiedatum
:
11-07-2023
Urgentie
:
28
Samenhang laag
:
Metamodel
Datum start
:
10-09-2024