onderwijsinstelling

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een onderwijsgerelateerde organisatie met het aanbieden van onderwijs als doel.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/17f377d6-20c7-4a82-9cb7-9b900cfdd7a4
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.onderwijsinstelling
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.onderwijsinstellingen

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Een onderwijsgerelateerde organisatie met het aanbieden van onderwijs als doel.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Dit is een ambigu begrip. Voor het aanduiden van de erkenning is onderwijsinstellingserkenning het preferente begrip, voor het aanduiden van het geheel van onderwijsbestuur, onderwijsaanbieders en andere organisatorische eenheden is onderwijsorganisatie het preferente begrip en voor het aanduiden van een school is onderwijsaanbieder het preferente begrip.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.niet gebruiken - onwenselijke term
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).ROSA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.domeinbegrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.onderwijsorganisatie
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.onderwijsaanbieder, onderwijsorganisatie, onderwijsinstellingserkenning
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.leerlingadministratiesysteem, leerlingdossier, leerlingvolgsysteem

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://rosa.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.Edustandaard
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Edustandaard-werkgroep Edukoppeling

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.Edukoppeling, FORA
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.Is geen begrip uit RIO canonieke modellen.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.10-11-2022
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.02-02-2023
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Toelichting uitgebreid en relaties naar andere begrippen toegevoegd. Einde geldigheid opgevoerd.
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.02-02-2023

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.