Unieke persistente identifier (UPI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Unieke persistente identifier (UPI)
Overzicht
Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.
Type  : Standaard
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/upi/
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Beheerder  : Edustandaard
Toelichting  : Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * Vinden: NL-LOM, Content Prijs Informatie (CPI), Beschikbaar stellen en verzamelen metadata, Metadata opvragen (SRU) & Unieke persistente identifier (UPI) * Gebruiken: Afspelen educatieve content, Content packaging & Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen BusinessInteraction Educatieve contentketen Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenti- es Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:42:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:42:20 CET


Komt voor in andere modellen
Details Unieke persistente identifier (UPI)
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-4b268258-4c5e-4fca-9da4-d98ddd4f4c0c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4b268258-4c5e-4fca-9da4-d98ddd4f4c0c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Unieke persistente identifier (UPI)