Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo
Overzicht
Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) is een ict-voorziening waarmee vo- en vso-scholen veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Deze gegevensverstrekking is een wettelijke verplichting sinds 1 september 2020, vastgelegd in de Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo.

Note: In afstemming met de onderwijsraden wordt deze dienst eind september 2022 door Kennisnet beëindigd. Scholen zullen gebruik maken van regionale faciliteiten of de gegevensverstrekking op een andere manier gaan regelen. De wettelijke verplichting blijft bestaan.

Afkorting  :  VVA
Alternatieve zoekterm  :  Voorziening Vroegtijdig Aanmelden
Toelichting  :  De vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen moeten tussen 1 oktober en 1 februari een beperkte set gegevens aanleveren bij de gemeente over leerlingen die naar verwachting overstappen naar het mbo. De mbo-instellingen leveren vervolgens gegevens aan de scholen over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Gemeenten ontvangen een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Het VVA-systeem bestaat uit drie koppelpunten die elk zorgen voor de benodigde informatie-uitwisseling, namelijk het vo-koppelpunt voor administraties van vo-scholen, het mbo-koppelpunt voor administraties van mbo-scholen, het gemeente-koppelpunt voor gemeentelijke administraties.
Type  :  Ketenvoorziening
Werkingsgebied  :  vo, vso, bve
Herkomst beschrijving  :  Omschrijving gebaseerd op website Kennisnet
Externe verwijzing  :  https://www.kennisnet.nl/voorziening-vroegtijdig-aanmelden-mbo/
Externe informatie  :  https://mbovoorzieningen.nl/voorzieningen/voorziening-vroegtijdig-aanmelden/
Wettelijke basis  :  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36712.html
Eigenaar  :  PO-Raad, VO-raad, Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a., VNG, Ingrado
Beheerder  :  Kennisnet
SWC status  :  Uitgefaseerd
Statusdatum  :  30-09-2022
Datum laatste wijziging  :  04-08-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Status en statusdatum toegevoegd, reviewcommentaar projectmanager VVA verwerkt

Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen

Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:

geen

De ketenvoorziening Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Realiseert Referentiecomponent(en)

KetenvoorzieningBeschrijving
AanmeldvoorzieningEen systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geenKomt voor in andere modellen
Details Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-eca3bdfe-03c6-467d-888b-9f22844970a6
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-eca3bdfe-03c6-467d-888b-9f22844970a6
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo