service level agreement

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een schriftelijke overeenkomst tussen een leverancier van systemen, software of diensten en een onderwijsinstelling waarin de niveaus van service en prestaties worden gedefinieerd die de serviceaanbieder zal leveren.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/290a3271-84cb-4616-8cb4-14d2185a8326
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.service level agreement
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.SLA
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.service level agreements

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Een schriftelijke overeenkomst tussen een leverancier van systemen, software of diensten en een onderwijsinstelling waarin de niveaus van service en prestaties worden gedefinieerd die de serviceaanbieder zal leveren.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Het SLA legt de verwachtingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen vast met betrekking tot de geleverde diensten. Het bevat doorgaans specifieke meetbare doelen, zoals beschikbaarheid, responstijden, hersteltijden en kwaliteitsnormen. Een SLA fungeert als een referentiedocument dat dient als basis voor het beheren van de relatie tussen de serviceaanbieder en de klant, en biedt een middel om de prestaties te meten, problemen aan te pakken en geschillen op te lossen.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Gegevensuitwisseling, Toegang, Informatiebeveiliging en privacy
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.giv-begrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/redactieteam-rosa-begrippenkader/
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.Edustandaard
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Redactieteam ROSA Begrippenkader

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.ICT-voorwaarden
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.06-07-2023
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.06-07-2023
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Vastgesteld in Architectuurraad 6-7-2023
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.06-07-2023

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.