Eigenschap:Alternatieve zoekterm

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
aanbodsdoelen  +
AangebodenOpleiding  +, opleiding  +, aangeboden opleidingen  +
AangebodenOpleidingCohort  +, cohort  +
aanmeldingen  +
accountantsverklaringen  +
afspraken  +, ketenafspraken  +
General Data Protection Regulation  +
ambulant onderwijskundig begeleiders  +, ambulant begeleiders  +
applicaties  +
applicatieservices  +
architectuurbegrippen  +
architectuurkaders  +
architectuurprincipes  +
attributen  +
Authenticatie  +
identity provider  +, IdP  +, authenticatiediensten  +
authenticatiefactoren  +
authenticatiemiddelen  +
authentieke gegevens  +
authentieke bronnen  +