Eigenschap:Begrippencategorie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
domeinbegrip, architectuurbegrip, giv-begrip, metabegrip
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
giv-begrip  +
domeinbegrip  +
domeinbegrip  +
domeinbegrip  +
domeinbegrip  +
domeinbegrip  +
giv-begrip  +
architectuurbegrip  +
domeinbegrip  +
giv-begrip  +
architectuurbegrip  +
metabegrip  +
architectuurbegrip  +
architectuurbegrip  +
giv-begrip  +
giv-begrip  +
giv-begrip  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "domeinbegrip", "architectuurbegrip", "giv-begrip", "metabegrip" ] } }