Eigenschap:Wenselijkheid gebruik

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
gangbaar begrip, niet meer gebruiken - verouderd begrip, niet gebruiken - onjuist begrip, niet gebruiken - onwenselijke term
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


In ieder ‘domain of discourse’ komen termen voor waarvan het gebruik onwenselijk is, bijvoorbeeld omdat de aanduiding van het begrip verouderd, stigmatiserend of onjuist is of omdat het begrip om praktische, formele of andere redenen is komen te vervallen en soms vervangen door een nieuw begrip. Deze termen moeten echter wel worden geduid in het begrippenkader, daar ze in de praktijk aangetroffen kunnen worden en vragen oproepen.

Showing 20 pages using this property.
A
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
gangbaar begrip  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "gangbaar begrip", "niet meer gebruiken - verouderd begrip", "niet gebruiken - onjuist begrip", "niet gebruiken - onwenselijke term" ] } }