NL-LOM

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Beheerder  : Edustandaard
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/nl-lom/
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Toelichting  : Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * Vinden: NL-LOM, Content Prijs Informatie (CPI), Beschikbaar stellen en verzamelen metadata, Metadata opvragen (SRU) & Unieke persistente identifier (UPI) * Gebruiken: Afspelen educatieve content, Content packaging & Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Deze standaard wordt ontsloten via zowel Beschikbaar stellen en verzamelen metadata als Content packaging
Type  : Standaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen BusinessInteraction Educatieve contentketen Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharvester Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis. (ApplicationComponent) Edurep Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:12:55 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:12:55 CET
Meer informatie
ROSA
Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharv- ester Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis. (ApplicationComponent) Edurep BusinessInteraction Educatieve contentketen Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelenc- atalogus Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgevin- g leermiddelen Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 09-03-2022 14:59:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 14:59:11 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details NL-LOM
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-83eaf2e9-1801-4b45-9461-5529e0fffa9e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-83eaf2e9-1801-4b45-9461-5529e0fffa9e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : NL-LOM