KOI

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Kernmodel Onderwijsinformatie
Type  :  Groepering


Meer informatie
ROSA
Kernmodel Onderwijsinformatie (Grouping) KOI Alle activiteiten die nodig zijn om de deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. (BusinessObject) onderwijsonde- rsteuning Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. (BusinessObject) onderwijslocat- ie Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven. (BusinessObject) onderwijsactivi- teit Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) onderwijsdeel- nemer Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) onderwijseenh- eid Een afspraak voor het gaan volgen, volgen en hebben gevolgd van onderwijs. (BusinessObject) onderwijsdeel- name Datgene wat een onderwijsorganisatie organiseert aan onderwijsactiviteiten zowel inhoudelijk als qua aanpak. (BusinessObject) onderwijsaanb- od Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) leerresultaat Een natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst werkzaam is voor een onderwijsorganisatie. (BusinessObject) onderwijsmed- ewerker Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessObject) onderwijsorga- nisatie Het samenstellen van onderwijsprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare onderwijsaanbod en/of het ontwikkelen van onderwijsmateriaal gebruikmakend van beschikbare onderwijsmaterialen. (BusinessObject) onderwijsontw- ikkeling Benodigdheden bestemd voor gebruik binnen het onderwijs. (BusinessObject) onderwijsmate- riaal AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-04-2024 04:19:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 04:19:12 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details KOI
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : KOI