KOI

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Type  : Groepering


Meer informatie
ROSA
Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolg- er Verzameling aan een periode toegewezen Onderwijsactiviteiten (BusinessObject) Rooster of planning Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorga- nisatie Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud De manier waarop het Onderwijsaanbod is ingericht. (BusinessObject) Onderwijsvorm Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft (BusinessObject) Organisatorisc- he eenheid Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een Erkenning. (BusinessObject) Regeling De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. (BusinessObject) Zorg en begeleiding Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaan- bod De toestemming aan een Onderwijsinstelling om Onderwijsaanbod volgens een bepaalde Regeling te geven (BusinessObject) Erkenning De plek waar Onderwijsactiviteiten plaatsvinden (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Vastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Resultaat Een afspraak tussen een Onderwijsinstelling en een Onderwijsvolger of diens Wettelijk Vertegenwoordiger voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafsp- raak Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een Onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Medewerker Een leereenheid is een verzameling van inhouden van bepaalde niveaus die leiden tot één of meer gespecialiseerde doelen (BusinessObject) Leereenheid Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een Onderwijsvolger (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoord- iger AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-03-2022 07:32:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 07:32:44 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details KOI
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : KOI