Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens
Overzicht
Voorziening die onderwijsbesturen in staat stelt om aan hun wettelijke verplichting om periodiek personeelsgegevens aan DUO te leveren te kunnen voldoen. Het gaat om PNIL (personeel niet in loondienst) en PIL (Personeel in loondienst).
Afkorting  :  OWP
Toelichting  :  Gegevens over personeel worden door DUO verzameld op het niveau van arbeidsrelaties en op het niveau van de instellingen. Voor het beleid van OCW – en in het bijzonder het arbeidsmarktbeleid voor de sector Onderwijs – is het van belang dat landelijke ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Deze levering is vaak uitbesteed aan administratiekantoren of softwareleverancier. DUO maakt hier informatieproducten van ten behoeve van een daartoe aangewezen afnemers.
Type  :  Ketenvoorziening
Werkingsgebied  :  formeel onderwijs
Herkomst beschrijving  :  Omschrijving afkomstig van DUO Zakelijk
Externe verwijzing  :  https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp
Wettelijke basis  :  https://wetten.overheid.nl/BWBR0041056/2022-04-01/#Paragraaf4, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Eigenaar  :  Ministerie van OCW
Beheerder  :  DUO
SWC status  :  In gebruik
Datum laatste wijziging  :  12-07-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Properties aangepast aan nieuw sjabloon. Omschrijving aangepast.

Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen

Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:

geen

De ketenvoorziening Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Realiseert Referentiecomponent(en)

KetenvoorzieningBeschrijving
Registratie onderwijspersoneelEen wettelijke registratie van onderwijspersoneel Er zijn meerdere voorzieningen die dit implementeren, zie bv Zie bv https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-het-lerarenregister/ maar ook https://www.schoolleidersregisterpo.nl/

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geenKomt voor in andere modellen
Details Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-b2e36464-485e-4816-b3fe-4a2280c1ddf6
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b2e36464-485e-4816-b3fe-4a2280c1ddf6
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens