Werkvoorraad 2023-11-22

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over deze werkvoorraadversie:
Datum 2023-11-22
Terug naar Werkvoorraadoverzicht


Werkvoorraad export[bewerken]

Issue Type Custom field (ROSA Epic #) Issue key Component/s Component/s Summary Description Custom field (Priority levels 5-1) Custom field (Size) Custom field (Target start) Custom field (Target end)
Epic 001 ROSA-27 Architectuurkaders ; Uitwerken architectuurkaders op basis van input uit werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling Nieuwe opzet om architectuurkaders (voortkomend uit werkgroepen Toegang, Gegevensuitwisseling, IBP en wellicht ook Samenhang) te kunnen verwerken in de ROSA. Daarna daadwerkelijk de opzet verder invullen in samenwerking met o.a. de genoemde werkgroepen. 1 XXL 01/Dec/2022 01:00:00 30/Jun/2024 02:00:00
Epic 007 ROSA-32 Onderwijssemantiek ; Toevoegen begrippen mbo-curriculum en BPV aan ROSA Begrippenkader SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader 3 M 04/Nov/2022 01:00:00 31/Dec/2023 01:00:00
Epic 010 ROSA-37 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Toetsen en examineren finaliseren Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 1 XL 01/Feb/2023 01:00:00 30/Nov/2023 01:00:00
Epic 011 ROSA-38 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Gebruik Leermiddelen completeren en afstemmen Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen conform de opzet die voor ketenprocesmodellen is gekozen dat wil zeggen opstellen van de 3 views (in-context, detail, ketensamenwerking) en verder begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. 2 L 14/Apr/2023 02:00:00 29/Feb/2024 01:00:00
Epic 015 ROSA-43 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IBP-maatregelen uitwerken (model, teksten, format) Samen met werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen. 3 XL 01/Mar/2023 01:00:00 29/Mar/2024 01:00:00
Epic 016 ROSA-47 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten IAM uitwerken (model, teksten, format) Samen met Edustandaard werkgroep Toegang IV-domein verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en de navigatie aanpassen. 3 XL 31/Jan/2023 01:00:00 31/Aug/2023 02:00:00
Epic 017 ROSA-51 IV-domeinen ; IV-domein pagina Inrichten Gegevensinteractie uitwerken (model, teksten, navigatie/format) Samen met onder andere Edustandaard werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen. 3 XL 25/Sep/2023 02:00:00 29/Mar/2024 01:00:00
Epic 022 ROSA-64 Afspraken ; Afspraken relateren aan andere onderdelen ROSA De afspraken die in de ROSA zijn opgenomen en die relevant zijn voor andere ROSA-onderdelen (toepassingspatronen, ketensamenwerkingen, ketenvoorzieningen) relateren. 5 XL 14/Nov/2023 01:00:00 28/Nov/2023 01:00:00
Epic 023 ROSA-67 Ketensamenwerkingen ; Ketensamenwerkingen verder uitwerken De huidige uitwerking ([1]) voldoet voorlopig maar zal uitgebreid moeten worden met een overzicht van relevante ketensamenwerkingen en de daarbij horende afspraken(stelsels). Relatie tot afsprakenstelsel en ketensamenwerking in uitleg opnemen. 3 M 16/Jan/2023 01:00:00 01/Apr/2024 02:00:00
Epic 024 ROSA-69 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Federatieve toegang "Toepassingspatroon via een landingspagina benaderen, format van de pagina aanpassen en samen met werkgroep Toegang content plaatsen irt met de architectuurkaders en het IV-domein inrichten IAM" 1 L 18/Nov/2022 01:00:00 30/Nov/2023 01:00:00
Epic 025 ROSA-73 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Gegevensuitwisseling met serviceregister aanpassen (view en tekst) Modeluitwerking en begeleidende tekst aanpassen. 4 L ; ;
Epic 027 ROSA-77 Toepassingspatronen ; Toepassingpatroon SSI uitwerken SSI is in de HOSA opgenomen als veelbelovend patroon voor regie op gegevens in het ho. Ook in de werkgroep Toegang is dit onderkend. Opname van een uitwerking van dit patroon in de ROSA is gewenst vanwege mogelijke doorwerking in andere onderwijsdomeinen. 1 XL 27/Feb/2023 01:00:00 31/Jan/2024 01:00:00
Epic 028 ROSA-79 Ketenprocessen ; Spelregels voor ketenprocessen opstellen Spelregels opstellen voor ketenprocessen, ketenprocesstappen en ketenprocesmodellen en deze publiceren bij ROSA Beheer. 3 M ; 31/Dec/2023 01:00:00
Epic 029 ROSA-63 Toepassingspatronen ; Uitleg over toepassingspatronen en de uitwerkingen Uitleg geven op de landingspagina wat toepassingspatronen zijn, waarom we ze opnemen (zie ook metamodel) en welke patroonuitwerkingen we onderkennen. 3 M 12/Jan/2023 01:00:00 29/Mar/2024 01:00:00
Epic 032 ROSA-113 Onderwijssemantiek ; ROSA conceptuele en gegevensmodellen publiceren Onder het kopje Onderwijssemantiek een landingspagina met daarop in ieder geval alle modellen die zijn gemaakt in en worden gebruikt bij AMIGO-ontwikkeltrajecten publiceren in een overzichtstabel, toelichting schrijven (wat verstaan we onder conceptuele en gegevensmodellen en waarom hebben we ze hier in de ROSA) en de conceptuele modellen en gegevensmodellen publiceren op aparte pagina's en documenteren. 2 L 09/Feb/2023 01:00:00 29/Feb/2024 01:00:00
Epic 033 ROSA-129 Afspraken Samenhang Overzicht en inzicht nationale en internationale architectuurontwikkelingen In de ROSA overzicht en inzicht bieden in architectuurontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, zowel in Nederland als internationaal. Hiervoor wordt aangesloten bij de ontwikkeling rondom [2] (SURF en Bureau Edustandaard) 3 L 20/Apr/2023 02:00:00 31/Mar/2024 01:00:00
Epic 034 ROSA-138 Ketenprocessen Ketensamenwerkingen Tegelijkertijd onderwijs volgen bij meerdere onderwijsaanbieders Uitwerken van nieuwe en/of arrangeren van bestaande ketenprocessen die een rol spelen bij het volgen van onderwijs bij meerdere onderwijsaanbieders en het behalen van (deel)resultaten daarbij met als doel om daar een referentie voor te creëren voor noodzakelijke uitwisselingen, (aanpassingen in) voorzieningen etc. 1 XL 29/Nov/2023 01:00:00 31/Mar/2024 01:00:00
Epic 035 ROSA-140 Ketenprocessen ; Afhandelen van verzuim Ketenprocesmodel uitwerken voor het afhandelen van verschillende typen van verzuim als vervolg op signalen uit de aan- en afwezigheidsregistratie van onderwijsdeelnemers. 3 M 26/Nov/2023 01:00:00 31/Mar/2024 01:00:00