Federatieve toegang

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 10 apr 2024 om 11:45 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240410).xml-20240410112449)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Federatieve toegang
Federatieve toegang

De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein.

De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein. (Grouping) Federatieve toegang Een systeem waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt en beheerd binnen een federatie. (ApplicationComponent) Identity provider ApplicationService Single Sign On (SSO) Een voorziening die centraal digitale identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert, om zo toegang te bieden tot digitale middelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen. (ApplicationComponent) Federatieve hub ApplicationService Step-up authenticatie ApplicationService Pseudonimiseren ApplicationService Protocoltranslatie ApplicationService Beheer (inzage en controle doorgifte) ApplicationService Registratie authentiecatiediensten en diensten (definitie volg) (ApplicationComponent) Dienst Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverklaring Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverklaring Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van Identity & Access Management (Grouping) Inrichten Identity & Access Management (IAM) Proces dat digitale identiteiten tot stand brengt (en onderhoudt/actualiseert) voor entiteiten. (BusinessProcess) Identiteitenbeheer Gegevens betreffende de digitale representatie is van een persoon. (BusinessObject) Gekwalificeerde digitale identiteit Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? (BusinessProcess) Authenticatie Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. (BusinessProcess) Autorisatie Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverklaring Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. (ApplicationComponent) Identiteitsbeheervoorz- iening Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenvoorziening Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoorzien- ing De uitkomst van een autorisatie (BusinessObject) Autorisatiebeslissing Security Assertion Markup Language (SAML) maakt Single Sign On (SSO) mogelijk. (Requirement) SAML 2.0 Maakt Single Sign On (SSO) mogelijk. (Requirement) OpenID Connect SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-05-2024 11:07:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 11:07:37 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
ArchiMate-view Federatieve toegang
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-a7c2217a8a214a4187d14c747c426da2
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Federatieve toegang
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Patroonuitwerking
Status  : Concept
Korte beschrijving  : De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein.
Elementen  : 
Relaties  :