Afspelen educatieve content

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden Afspelen educatieve content (Standaard)
Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaard afspraken/afspelen-educatieve-content
Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.

Een leerling krijgt via zijn afspeelomgeving (elektronische leeromgeving of leermanagementsysteem) educatieve content aangeboden op basis van zijn leerplan en vorderingen. Tijdens het gebruik (afspelen) van deze educatieve content (digitaal leermateriaal) kan informatie over de leerling en zijn voortgang uitgewisseld worden tussen de content en de afspeelomgeving. Hierdoor is het onder andere mogelijk gegevens over het gebruik van het materiaal, zoals toetsscores en doorlooptijden, in de afspeelomgeving op te slaan. Dit wordt ondersteund door de afspraak 'Afspelen van educatieve content'.

In de standaard Content packaging is afgesproken hoe de content is ingepakt voor transport tussen omgevingen.

Deze standaard is een uitwerking van de internationale standaard SCORM 2004.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Educatieve Contentketen

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Beter Digitaal Leren (BDL)

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Digitaal leermateriaal
Voortgang in digitaal leermateriaal

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.