Uitvoering van het onderwijs

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Uitvoering van het onderwijs
Overzicht
Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs.
Toelichting  :  Binnen het domein vinden de ketenprocessen plaats voor het gebruiken van het leermiddel, het monitoren van de voortgang, het toetsen en het examineren.
Rationale  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting opgesteld door Redactieteam ROSA
Type  :  Ketendomein
Datum laatste wijziging  :  03-08-2022
Beschrijving laatste wijziging  :  Aanduiding/beschrijving/toelichting aangepast, na afstemming met QA-team

Zie Ketendomeinen voor een overzicht van alle ketendomeinen

Dit ketendomein komt voor in de volgende scenario's:

geen

Binnen het ketendomein Uitvoering van het onderwijs vallen:

Ketenprocessen

KetenprocesBeschrijving
Administreren leerresultaatVastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
ExaminerenHet organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid.
Gebruiken leermiddelHet ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal.
Monitoren voortgangHet geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs.
Opbouwen (digitaal) portfolioHet beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen.
Opstellen examennormen, -beleid en -proceduresHet opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer
ToetsenHet organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment.

Referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
KetenidentiteitsvoorzieningEen voorziening die centraal digitale identiteiten genereert (anonieme gebruikers) om zo toegang te bieden tot digitale leermiddelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen.
Planning- en roostersysteemPlanning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsdeelnemers.
ToetssysteemEen systeem voor toets- en examenafnames.

Ketenvoorzieningen

KetenvoorzieningBeschrijving
FacetFacet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is.


Meer informatie
ROSA
Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennorme- n, -beleid en- procedures Juridische, operationele, functionele en technische afspraken over gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen leer- en onderwijsmiddelen. (Requirement) Edu-V afsprakenstel- sel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Afspraken gericht op de gegevensuitwisseling tussen leerlingadministratiesysteem en toetssysteem tbv de Doorstroomtoets po (Requirement) Logistiek Proces Doorstroomto- ets po Een systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het beschikbaar maken van een digitaal portfolio waar de onderwijsdeelnemer al zijn behaalde resultaten kan verzamelen en vastleggen. (BusinessInteraction) Opbouwen (digitaal) portfolio Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Deze afsprakenset betreft zowel de uitwisseling van leerlinggegevens vanuit het LAS (leerlingadministratiesysteem) van de school naar de toetsapplicatie van de leverancier van de niet-methodegebonden toets als de uitwisseling van resultaatgegevens de andere kant op naar het LAS of naar een zelfstandig leerlingvolgsysteem of dashboard. (Requirement) Niet- methodegebo- nden Toetsen PO De OO API maakt een simpelere data-uitwisseling tussen HO-instellingen mogelijk op een veilige en gebruiksvriendelijke manier. (Requirement) Open Onderwijs API Uitwisseling van gegevens waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem. (Requirement) Summatieve toetsresultate- n vo Uitwisselingen ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het vo. (Requirement) Centrale Examens VO Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. (ApplicationComponent) Facet Een voorziening die centraal digitale identiteiten genereert (anonieme gebruikers) om zo toegang te bieden tot digitale leermiddelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen. (ApplicationComponent) Ketenidentiteit- svoorziening Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) leerresultaat Planning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsdeelnemers. (ApplicationComponent) Planning- en roostersystee- m Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (Requirement) UWLR Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Mbo-standaard gebaseerd op OOAPI om toetsen en examens te organiseren en resultaten over te dragen. (Requirement) OKE MBO- toetsafname Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven. (BusinessObject) onderwijsactivi- teit AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-07-2024 22:38:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-07-2024 22:38:56 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Uitvoering van het onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-ad21aaee713746c78d6c169592b00525
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ad21aaee713746c78d6c169592b00525
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Uitvoering van het onderwijs