Eigenschap:Toelichting nl

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Showing 20 pages using this property.
A
Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt. Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. En ze maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn.  +
Ter ondersteuning aan het alloceren van resources bij de uitvoering van het onderwijs en de registratie van de onderwijsdeelnemer in de keten.  +
Leerresultaten kunnen zowel meer formatieve en summatieve resultaten zijn (toetsresultaat, examenuitslag, proeve van bekwaamheid etc.) als ook meetbare uikomsten van andere onderwijsactiviteiten zoals oefeningen, deelnames aan een project, voorleesbeurten etc. De vastlegging vormt input voor het monitoren van de voortgang, het plannen van vervolgactiviteiten etc.  +
Een onderwijsresultaat is een geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde (summatieve) onderwijsactiviteiten.  +
Afspraken hebben in de context van de ROSA de vorm van ontwerpkaders of standaarden die generiek van toepassing zijn. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. Voor een ketensamenwerking worden afspraken gebundeld in een zogeheten afsprakenstelsel.  +
Binnen het onderwijsdomein worden deze eisen zoveel mogelijk geüniformeerd binnen de Architectuuraanpak toegang. De architectuuraanpak maakt afsprakenstelsels (in de architectuur- en technische laag) vergelijkbaar zodat er kan worden gestuurd op alignment waar mogelijk.  +
Architectuurprincipes geven een invulling aan de doelen van ROSA. Ze zijn algemeen van aard zijn, en worden binnen ontwerpgebieden geconcretiseerd in ontwerpprincipes en ontwerpkaders.  +
Autorisatieregels worden vaak geformuleerd in termen van voorwaarden die gesteld worden aan zowel de entiteit als de resource.  +
B
Basispoort is bedoeld om het gebruik van online lesmateriaal makkelijker maken, door ervoor te zorgen dat leerkrachten én leerlingen maar één keer hoeven in te loggen (bijv. via de eigen ICT-omgeving) om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal. De Stichting Basispoort is een privaat samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en drie distributeurs.  +
BRIN wordt uitgefaseerd en wordt vervangen door RIO. Op dit moment vindt het beheer van erkenningen, licenties e.d. nog plaats in BRIN en wordt deze informatie gesynchroniseerd met RIO.  +
Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Ook het voormalige BRON (Basisregister Onderwijsnummer) valt hieronder.  +
Gegevens waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, (deep)link waarop het materiaal beschikbaar is, et cetera.  +
De beschrijving bevat ook de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik (jaarlicentie, betalen achteraf, etc.) die op het leermiddel van toepassing zijn en informatie over de leverbaarheid / levenscyclus van het product waarmee bijvoorbeeld wordt aangegeven per wanneer een leermiddel beschikbaar is. Omvat voor digitale leermiddelen ook de URL voor toegang tot het leermiddel.  +
Het besluit bevat bij het funderend onderwijs ook een toetsing op de leerplicht.  +
D
Binnen het ketendomein vinden de ketenprocessen plaats voor het aanmelden, het inschrijven, het verzamelen van het digitaal portfolio, het overstappen, het monitoren van de doorstroom, het certificeren en het voorkomen van uitval.  +
DV leidt tot een laagdrempelig en uniform tekenproces, gebaseerd op de afspraken in het privacyconvenant. Dit draagt bij aan het halen van de doelen uit het IBP domein.  +
Het gaat in het kader van de ROSA vooral om ict-diensten die zowel door private als publieke leveranciers geleverd kunnen worden.  +
DigiD zorgt ervoor dat overheidsorganisaties en publieke dienstverleners betrouwbaar zaken kunnen doen met burgers via hun website. Als een burger met zijn persoonlijke DigiD inlogt dan krijgt en publieke dienstverlener via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weet die precies met wie ze te maken hebben, en kunnen ze direct nagaan welke informatie ze al hebben over een persoon.  +
Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.  +