Informatiebeveiliging door ketenpartijen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Informatiebeveiliging door ketenpartijen
Overzicht
Individuele partijen zijn verantwoordelijk voor een afdoende niveau van (eigen) informatiebeveiliging
Implicaties  :  Ketenpartijen conformeren zich aan de 'Code voor informatiebeveiliging'
Uitspraak  :  Informatiebeveiliging door ketenpartijen
Rationale  :  Van alle partijen in het onderwijsdomein mag worden verwacht dat zij serieus met informatiebeveiliging omgaan.
Stelling  :  Individuele partijen zijn verantwoordelijk voor een afdoende niveau van (eigen) informatiebeveiliging
Type  :  Ontwerpprincipe

Ontwerpgebied: IBP

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Individuele partijen zijn verantwoordelijk voor een afdoende niveau van (eigen) informatiebeveiliging (Principle) Informatiebeve- iliging door ketenpartijen Ketenpartijen hebben een kwaliteitssysteem, zoals een ISMS, voor informatiebeveiliging en privacybescherming. (Requirement) Ketenpartijen hebben een kwaliteitssyste- em voor IBP Ketenpartners voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Principle) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartners waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten) (Principle) Continuïteit van de dienstverlening Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Ketenpartners voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Principle) Voorkom aantasting van gegevensinte- griteit Ketenpartners maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben (Principle) Duidelijke eisen en verwachtingen InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 15:37:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 15:37:17 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Informatiebeveiliging door ketenpartijen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-4389b8e6-3291-4819-bd59-41a62a8a056e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4389b8e6-3291-4819-bd59-41a62a8a056e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Informatiebeveiliging door ketenpartijen