Eenmalige registratie meervoudig gebruik

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Eenmalige registratie meervoudig gebruik
Overzicht
We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.
Rationale  : Veel gegevens worden op verschillende plaatsen in de onderwijsketen bijgehouden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten.
Type  : Basisprincipe
Implicaties  : Gegevens die reeds in het onderwijsdomein bekend zijn, worden niet opnieuw samengesteld of uitgevraagd maar in plaats daarvan hergebruikt.
Uitspraak  : Eenmalige registratie meervoudig gebruik
Stelling  : We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik ApplicationComponent Onderwijs serviceregister We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastructu- ur Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers (Principle) Minimalisering van de digitale sleutelbos De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving. (Goal) Inspelen op beleidswijziging- en InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 09-06-2021 12:29:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 12:29:10 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Eenmalige registratie meervoudig gebruik
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-5f0d221a-6573-487d-b728-65ea1c0fccbd
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-5f0d221a-6573-487d-b728-65ea1c0fccbd
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Eenmalige registratie meervoudig gebruik