Bevoegdheden als zeggenschappen en/of toegangsrechten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Bevoegdheden als zeggenschappen en/of toegangsrechten
Overzicht
Druk bevoegdheden uit als (a) zeggenschappen over gegevens en/of (b) toegangsrechten op systemen (H2M) en systeemfuncties (API)
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Druk bevoegdheden uit als (a) zeggenschappen over gegevens en/of (b) toegangsrechten op systemen (H2M) en systeemfuncties (API)

Ontwerpgebied: IBP

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Druk bevoegdheden uit als (a) zeggenschappen over gegevens en/of (b) toegangsrechten op systemen (H2M) en systeemfuncties (API) (Principle) Bevoegdhede- n als zeggenschap- pen en/of toegangsrecht- en Ketenpartners voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Principle) Voorkom aantasting van gegevensinte- griteit Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Leg vast en beheer de relatie tussen bevoegdheden en (attributen van) identiteiten. Dit drukt uit wie wat mag vanuit een bepaalde rol. (Requirement) Lifecyclemana- gement van bevoegdhede- n van een entiteit Leg vast en beheer de relatie tussen een identiteit en een identiteit die namens die entiteit bevoegdheden mag gebruiken. Dit drukt uit wie mag handelen namens wie. (Requirement) Lifecyclemana- gement van bevoegdhede- n namens een entiteit Ketenpartners voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Principle) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-06-2024 11:32:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-06-2024 11:32:49 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Bevoegdheden als zeggenschappen en/of toegangsrechten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-66b82245754b4df1982e3aa9974785ec
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-66b82245754b4df1982e3aa9974785ec
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Bevoegdheden als zeggenschappen en/of toegangsrechten