Ketenproces-per-rol

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een viewpoint is een selectie van relevante architectuurconcepten (en hun relaties) die een specifiek aspect van de architectuur beschrijven.

Eigenschappen

Elementtype
:
Viewpoint
Beschrijving
:
Viewpoint dat laat zien welke ketenprocesstappen worden uitgevoerd door welke rollen. Zo wordt duidelijke welke soorten stakeholders samen verantwoordelijkheid dragen voor uitvoering van een ketenprocesstap.
Metaniveau
:
Metaniveau 1 model: Scenariouitwerking
Detailniveau
:
Detailniveau 3: Contextueel
Toelichting
:
Projectleider: Voor een projectleider kan dit viewpoint helpen bij het plannen en coördineren van projectactiviteiten door inzichtelijk te maken welke stakeholders betrokken zijn bij welke ketenprocesstappen en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Dit bevordert de communicatie en maakt het gemakkelijker om te zorgen dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

Architect: Voor een architect biedt dit viewpoint een duidelijk beeld van de structuur van ketenprocessen en de betrokken rollen. Dit stelt de architect in staat om betere beslissingen te nemen over de inrichting van systemen en processen, zodat deze naadloos aansluiten op de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.

Product Owner: Voor een product owner helpt dit viewpoint om te begrijpen hoe de functies van een product of dienst passen binnen de verschillende stappen van ketenprocessen en welke stakeholders daar invloed op hebben. Dit helpt bij het prioriteren van productfuncties en het ontwikkelen van een roadmap die rekening houdt met de behoeften van alle betrokken partijen​​.

Samenwerkingen-contextueel ketenprocessen Metamodel doorsnede[bewerken]