Serviceprestaties in beeld

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling De serviceprestaties van de keten in het verleden, heden en de toekomst zijn in beeld.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale In de keten worden prestatieafspraken gemaakt over services. Deze zijn vaak tijd- of kwaliteitkritisch omdat de dienstverlening op een bepaald niveau moet opereren. Bijvoorbeeld: services moeten beschikbaar zijn en berichten mogen niet kwijtraken.
Realiseert Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Implicaties Het beheer van de keten moet worden ingericht, niet alleen binnen de deelnemende organisaties maar ook over de organisaties heen. Dit is enerzijds een organisatorisce kwestie, wie kan worden aangesproken op het overstijgende gedeelte, en deels een technische kwestie: hoe wordt de keten gemonitord? Daarnaast moet per proces aangegeven kunnen worden welke serviceprestaties moeten en mogen worden gemonitord