Werkvoorraad 2022-12-22

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over deze werkvoorraadversie:
Datum 2022-12-22
Terug naar Werkvoorraadoverzicht


Werkvoorraad export[bewerken]

Issue Type Custom field (ROSA Epic #) Issue key Component/s Component/s Summary Description Custom field (Priority levels 5-1) Custom field (Size) Created Custom field (Target start) Custom field (Target end)
Epic 001 ROSA-27 Drivers en ontwerpgebieden ; "Uitwerken ontwerpgebieden op basis van input uit werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling" "Principes en ontwerpkaders voortkomend uit nieuw werk van werkgroepen Toegang, Gegevensuitwisseling, IBP en wellicht ook Samenhang worden toegevoegd aan de ROSA ontwerpgebieden en/of vervangen bestaande onderdelen uit de ROSA ontwerpgebieden." 1 XXL 18/Nov/2022 14:14:03 ; 01/Feb/2023 01:00:00
Epic 002 ROSA-26 Drivers en ontwerpgebieden "Navigatie, indeling, eenduidigheid" Relateren opgeschoonde ontwerpgebieden aan bestaande modellen en andere architectuuruitwerkingen "Ontwerpgebieden zullen qua inhoud en opzet veranderen als de input van werkgroepen Toegang, IBP en Gegevensuitwisseling wordt geïntegreerd in de ROSA. Daar waar er nu in de ROSA reeds relaties zijn gelegd naar bestaande onderdelen uit de ontwerpgebieden (doelen, principes, ontwerpkaders) zullen die nagelopen en aangepast moeten worden als die zijn gemuteerd." 1 L 18/Nov/2022 14:06:56 23/Jan/2023 01:00:00 28/Feb/2023 01:00:00
Epic 003 ROSA-24 Samenhang ; Openingspagina samenhang aanpassen Aanpassen van de huidige pagina Samenhang met andere architecturen. 1 M 17/Nov/2022 18:19:11 ; ;
Epic 004 ROSA-28 ROSA begrippenkader ; Toegankelijkheid ROSA Begrippenkader verbeteren "Toevoegen van uitleg over filters, link opnemen naar beheerpagina waarin uitleg staat over attributen en waarden uit een aantal waardenlijsten." 1 S 18/Nov/2022 14:19:21 16/Nov/2022 01:00:00 09/Jan/2023 01:00:00
Epic 005 ROSA-30 ROSA begrippenkader ; Nieuw KOI model opstellen en KOI begrippen opnemen in ROSA Begrippenkader "Met Redactieteam ROSA Begrippenkader opstellen van een nieuwe versie van het KOI, deze als conceptueel model publiceren op de wiki (incl. uitleg) en de KOI-objecten uit het model als begrippen opnemen in het ROSA Begrippenkader." 1 L 18/Nov/2022 14:31:02 02/Nov/2022 01:00:00 17/Jan/2023 01:00:00
Epic 006 ROSA-31 ROSA begrippenkader ; Toevoegen begrippen curriculum SLO aan ROSA Begrippenkader SLO gaat de voor ROSA relevante begrippen uit de eigen intern vastgestelde begrippenlijst invoeren in het sjabloon van het ROSA Begrippenkader. 3 M 18/Nov/2022 14:36:03 04/Nov/2022 01:00:00 31/Jan/2023 01:00:00
Epic 007 ROSA-32 ROSA begrippenkader ; Toevoegen begrippen curriculum SBB aan ROSA Begrippenkader SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader 3 M 18/Nov/2022 14:41:01 04/Nov/2022 01:00:00 28/Feb/2023 01:00:00
Epic 008 ROSA-33 "Navigatie, indeling, eenduidigheid" ROSA begrippenkader Objecten in ROSA modellen synchroniseren met Begrippenkader "Relevante ""termen"" en objecten die in de ROSA worden gebruikt in modellen (en begeleidende teksten) moeten als begrip voorkomen in het Begrippenkader. Dit is een vervolg op een eerdere actie. Het is mogelijk dat een ""term"" wel al in het ROSA begrippenkader voorkomt, maar ook in een ROSA-onderdeel (model, sjabloon, tekstpagina in wiki) maar met verschillende omschrijvingen. Dit moet zoveel mogelijk rechtgetrokken cq aangepast worden." 2 XL 18/Nov/2022 14:47:06 20/Jan/2023 01:00:00 24/Feb/2023 01:00:00
Epic 009 ROSA-4 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Aanmelden en inschrijven "Uitwerken van de ketenprocessen aanmelden en inschrijven (en evt. aanpalende ketenprocessen). Processen en processtappen gemodelleerd en beschreven in Archi en wiki. Processtappen gekoppeld aan business objecten, voorzieningen en referentiecomponenten, business objecten en motivatie elementen." 1 XL 19/Oct/2022 11:53:24 03/Oct/2022 02:00:00 31/Mar/2023 02:00:00
Epic 010 ROSA-37 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Toetsen en examineren completeren en afstemmen "Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren." 2 XL 18/Nov/2022 15:58:45 ; ;
Epic 011 ROSA-38 Ketenprocessen ; Ketenprocesmodel Leermiddelen completeren en afstemmen "Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren." 2 XL 18/Nov/2022 16:03:37 ; ;
Epic 013 ROSA-39 ROSA begrippenkader ROSA Metamodel Metamodel objecten synchroniseren met ROSA begrippenkader "Alle objecten van het metamodel zijn ook als begrip in het Begrippenkader opgenomen. NB deze actie is al eerder uitgevoerd, maar nog niet gecheckt en gereviewd." 2 S 18/Nov/2022 16:10:32 ; ;
Epic 015 ROSA-43 IV-domeinen ; "IBP pagina afmaken (model, teksten, format)" "Samen met werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen." 3 XL 20/Nov/2022 12:56:01 ; ;
Epic 016 ROSA-47 IV-domeinen ; "Toegang pagina afmaken (model, teksten, format)" "Samen met werkgroep Toegang model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen." 3 XL 20/Nov/2022 13:10:18 ; ;
Epic 017 ROSA-51 IV-domeinen ; "Gegevensuitwisseling pagina afmaken (model, teksten, navigatie/format)" "Samen met werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en  navigatie aanpassen conform de opzet van patronen." 3 XL 20/Nov/2022 13:16:57 ; ;
Epic 018 ROSA-55 Informatieobjecten ROSA begrippenkader Informatieobjecten afstemmen op Begrippenkader Bepaalde informatieobjecten hebben een sterke relatie met een begrip. In dat geval omschrijving/definities op elkaar afstemmen (dat kan zowel bij Informatieobjecten als bij Begrippenkader). 1 L 20/Nov/2022 13:24:49 ; ;
Epic 019 ROSA-57 Informatieobjecten ; Gegevensoorten beschrijvingen completeren "Sommige informatieobjecten hebben nog geen beschrijving, die toevoegen. Samenhang met ROSA Epic 18." 2 M 20/Nov/2022 13:28:53 ; ;
Epic 020 ROSA-59 Ketenvoorzieningen ; Opnemen van ho-ketenvoorzieningen Door QA-teamleden ho zijn mogelijke ho-voorzieningen voorgesteld. Degene die volgens Beheerteam passen in de ROSA uitwerken in sjabloon en aan QA-teamleden ho voorleggen ter review. Afstemmen over de andere voorgestelde voorzieningen (wel of niet opnemen). 4 M 20/Nov/2022 13:34:19 ; ;
Epic 021 ROSA-18 Afspraken ; Opnemen van (links naar) afspraken in de ROSA Opnemen van afspraken in de ROSA te beginnen die beheerd worden door Edustandaard. Bekijken (met Bureau Edustandaard) hoe er dynamisch een link kan worden gelegd en er dus geen apart te beheren pagina in de ROSA nodig is. 1 XL 16/Nov/2022 15:04:21 16/Dec/2022 01:00:00 02/Feb/2023 01:00:00
Epic 022 ROSA-64 Afspraken ; Afspraken linken aan onderdelen in ROSA "Als we een aanpak hebben voor het opnemen van Afspraken in de ROSA, dan afspraken relateren aan andere onderdelen van de ROSA. Dit zal een incrementele actie zijn." 1 XL 20/Nov/2022 13:51:08 ; ;
Epic 023 ROSA-67 Ketensamenwerkingen ; Toelichting ketensamenwerkingen verder uitwerken Vraag is of de huidige uitwerking (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Ketensamenwerkingen) voldoet voorlopig of dat we dit willen uitbreiden (en hoe dan). 2 M 20/Nov/2022 13:59:36 16/Jan/2023 01:00:00 28/Feb/2023 01:00:00
Epic 024 ROSA-69 Toepassingspatronen ; Toepassingspatronen aanpassen (paginaformat en navigatie) "Toepassingspatronen via een landingspagina benaderen, format van de pagina aanpassen, evt. beschrijvingen aanpassen/verplaatsen." 3 M 20/Nov/2022 14:05:32 18/Nov/2022 01:00:00 ;
Epic 025 ROSA-73 Toepassingspatronen ; Toepassingspatroon Gegevensuitwisseling met serviceregister aanpassen (view en tekst) Modeluitwerking en begeleidende tekst aanpassen. 4 L 20/Nov/2022 15:21:47 ; ;
Epic 027 ROSA-77 Toepassingspatronen ; Toepassingpatroon SSI uitwerken SSI is in de HOSA opgenomen als veelbelovend patroon voor regie op gegevens. Ook in de werkgroep Toegang is dit onderkend. Opname van een uitwerking van dit patroon in de ROSA als eerst stap (gidsfunctie ROSA). 5 XL 20/Nov/2022 15:59:19 ; ;
Epic 028 ROSA-79 Ketenprocessen ; Beschrijvingen ketenprocessen aanpassen conform spelregels Beschrijvingen bij de ketenprocessen volgens afgesproken structuur maken. 3 M 20/Nov/2022 16:04:12 ; ;
Epic 029 ROSA-63 Toepassingspatronen ; Uitleg over toepassingspatronen en de uitwerkingen "Uitleg geven op de landingspagina wat toepassingspatronen zijn, waarom we ze opnemen (zie ook metamodel) en welke patroonuitwerkingen we onderkennen." 3 M 20/Nov/2022 13:47:15 12/Dec/2022 01:00:00 01/Feb/2023 01:00:00
Epic 030 ROSA-93 IV-domeinen ; Navigatie van IV-domeinen aanpassen Bij Toepassingspatronen hebben we er nu voor gekozen op een landingspagina eerst te tonen:https://rosa.wikixl.nl/index.php/Toepassingspatronen. Een zelfde opzet is ook voor IV-domeinen gewenst (QA-team besluit 23-11-2022) 2 M 30/Nov/2022 10:31:26 ; 09/Jan/2023 01:00:00
Epic 031 ROSA-94 "Navigatie, indeling, eenduidigheid" ROSA begrippenkader Aanpassen onderwijsvolger in onderwijsdeelnemer Conform besluit QA-team van 23-11-2022. Doorvoeren in Begrippenmodel (actie voor redactieteam) en ook doorvoeren in de hele ROSA (Archi en Wiki). 1 M 05/Dec/2022 13:27:18 15/Dec/2022 01:00:00 13/Jan/2023 01:00:00