Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld
Overzicht
Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld.
Stelling  : Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld.
Type  : Ontwerpkader
Rationale  : Een serviceregister dat deze informatie bevat wordt geraadpleegd voor autorisatie en routering van service- en berichtenverkeer beheerd door de aanbieder van een service. Het bestaan van dan wel de aanleverpunten van sommige services kan vertrouwelijke informatie zijn. Daarom kan een serviceregister met autorisaties werken. Een geautomatiseerd uitwisselingsmechanisme wordt relevant als een groot aantal deelnemers tientallen verschillende M2M services met elkaar uitwisselen.
Implicaties  : Er wordt een gemeenschappelijk model opgezet voor een serviceregister
Uitspraak  : Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinforma- tie wordt samenhangen- d beschikbaar gesteld De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwi- sseling in de keten We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastruc- tuur ApplicationComponent Onderwijs serviceregister InfluenceRelationship ? AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:36:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:36:38 CET


Komt voor in andere modellen
Details Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-333215e0-74dc-46c4-bf49-37f7bbd84975
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-333215e0-74dc-46c4-bf49-37f7bbd84975
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld