Procesinteroperabiliteit

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Procesinteroperabiliteit
Overzicht
Ketenpartijen vullen hun deel van een ketenproces zo in dat die invulling aansluit op de rest van het ketenproces.
Stelling  :  Ketenpartijen vullen hun deel van een ketenproces zo in dat die invulling aansluit op de rest van het ketenproces.
Uitspraak  :  Procesinteroperabiliteit
Rationale  :  Een ketensamenwerking kent geen belemmeringen voor een ononderbroken onderwijsleerproces. Een ketenproces wordt in een ketensamenwerking geconcretiseerd in de uitvoering van bedrijfsprocessen door de betrokken ketenpartijen.
Implicaties  :  Aansluiting bij ROSA ketenprocesuitwerkingen.
Type  :  Ontwerpprincipe

Ontwerpgebied: Interoperabiliteit

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen vullen hun deel van een ketenproces zo in dat die invulling aansluit op de rest van het ketenproces. (Principle) Procesinterop- erabiliteit Ketenprocesstappen in het ketenproces zijn gescheiden. Producten en diensten kunnen per stap worden gekozen. (Requirement) (1.1) Gescheiden ketenprocesst- appen Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart Een ketensamenwerking faciliteert gebruik van producten en diensten over de grens van sectoren heen. (Requirement) (4.1) Sectoroverstij- gend gebruik van producten en diensten Het ontwerpgebied ''Interoperabiliteit'' omvat ontwerpkaders gericht op semantische, technische en procesinteroperabiliteit. (Grouping) Interoperabilite- it Onderwijsdeelnemers ervaren geen belemmeringen in hun leerproces. (Principle) Geen belemmeringe- n Requirement Hanteer de stappen uit de AMIGO- aanpak Een ketensamenwerking faciliteert het gelijktijdig volgen van onderwijs aan verschillende instellingen en in verschillende sectoren. (Requirement) (4.2) Instelling- en sectoroversch- rijdend onderwijs Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling (Requirement) Behoeftegeric- hte en doelgebonden gegevensuitwi- sseling De ketenprocesuitwerkingen in ROSA zijn leidend bij de invulling door ketenpartijen van hun deel van het ketenproces. (Requirement) Sluit aan op ketenprocesuit- werkingen in ROSA De onderwijsorganisatie heeft de zeggenschap over welke onderwijsdeelnemergegevens worden gedeeld tussen leveranciers van producten en diensten. (Requirement) (6.2) Zeggenschap deelnemergeg- evens bij onderwijsorga- nisatie InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-07-2024 15:51:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-07-2024 15:51:51 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Procesinteroperabiliteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-36ce4df3283a48f1bcfed52a5016f932
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-36ce4df3283a48f1bcfed52a5016f932
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Procesinteroperabiliteit