Zelfbeschikking

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Goals > Zelfbeschikking


Meer informatie
ROSA
De mate waarin individuen de mogelijkheid hebben autonoom te zijn in hun ontwikkeling en keuzes. (Goal) Zelfbeschikkin- g Onderwijsorganisaties, onderwijsmedewerkers en onderwijsdeelnemers hebben keuzevrijheid voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht. (Principle) Keuzevrijheid Autonomie betekent letterlijk: jezelf de wet voorschrijven. Autonomie omvat waarden als zelfbeschikking, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onafhankelijkheid en vrijheid van onderwijs. (Driver) Autonomie Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen Principle De onderwijsmed- ewerker voert regie op zijn eigen onderwijsgege- vens De uitvoering is zodanig ingericht dat betrokkene op eenvoudige wijze kan vaststellen welk gebruik wordt gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens. (Principle) Transparant gebruik van persoonsgege- vens De onderwijsdeelnemer wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsdeel- nemer voert regie op zijn eigen onderwijsgege- vens Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk (Driver) Leven lang ontwikkelen InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 04-06-2024 00:05:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-06-2024 00:05:47 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Zelfbeschikking
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
Element-id  : Id-4026aae976e24ff18314618b7e3456f7
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4026aae976e24ff18314618b7e3456f7
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Zelfbeschikking