Transparantie over beveiligingsinformatie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Transparantie over beveiligingsinformatie
Overzicht
Ketenpartners delen relevante beveiligingsinformatie.
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Ketenpartners delen relevante beveiligingsinformatie.
Rationale  :  Dit maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen verifieerbaar.
Implicaties  :  Ketenpartners bieden inzage in de normenkaders en beheersmaatregelen die zij toepassen, en bieden de mogelijkheid die toepassing te (laten) controleren.

Ontwerpgebied: IBP

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartners delen relevante beveiligingsinformatie. (Principle) Transparantie over beveiligingsinf- ormatie Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenw- erkingen hanteren een passend afsprakenstel- sel Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Ketenpartners maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben (Principle) Duidelijke eisen en verwachtingen Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan (Requirement) Afspraken over te realiseren ambitieniveaus Ketenpartners zorgen voor transparantie en afstemming over incidenten en incident responses (Requirement) Samenwerkin- g rond incidentbehee- rsing Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten (Requirement) Voldoende meet- en controlepunten Ketenpartners zorgen voor transparantie en kennisdeling over risico's en vulnerabilities. (Requirement) Samenwerkin- g rond incidentpreven- tie InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20-06-2024 16:38:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 16:38:07 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Transparantie over beveiligingsinformatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a4c151062fed4b049e801d1c81254aab
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a4c151062fed4b049e801d1c81254aab
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Transparantie over beveiligingsinformatie