Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel
Overzicht
Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken.
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken.
Rationale  :  Om de complexe eisen en wensen die aan de dienstverlening in het onderwijs domein te voldoen is samenwerking nodig. Een afsprakenstelsel geeft richting aan deze samenwerking.
Implicaties  : 
  • Binnen de architectuuraanpak moet binnen een toepassingspatroon beschreven worden hoe zelfbeschikking ingericht kan worden.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenw- erkingen hanteren een passend afsprakenstel- sel Principle Afsprakenstel- sels hebben een open karakter Gebruik een passend toepassingspatroon voor toegang (Principle) Gebruik een passend toepassingspa- troon voor toegang We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschap- pelijkheid in informatiehuis- houding Ketenpartners delen relevante beveiligingsinformatie. (Principle) Transparantie over beveiligingsinf- ormatie Principle Afsprakenstel- sels regelen gebruik van gegevens Om informatiebeveiliging en privacybescherming (IBP) effectief te waarborgen, is het essentieel dat ketenpartners die betrokken zijn bij ketensamenwerkingen gezamenlijk optrekken in het bepalen, implementeren en handhaven van IBP-maatregelen. (Principle) Samen optrekken in IBP Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Principle) Gekwalificeer- de digitale identiteit Principle Afsprakenstel- sels hebben een modulair karakter De mate waarin inrichtingsopties zoals patronen onderling vergelijkbaar zijn (Goal) Vergelijkbaarh- eid InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 09:42:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:42:50 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a7feaa25dd054e1cb7f69463c7bfdf13
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-a7feaa25dd054e1cb7f69463c7bfdf13
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel