Organiseren toetsafname

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Organiseren toetsafname
Overzicht
Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken:
  • Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname
  • (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname
  • Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten
Type  :  Ketenprocesstap
Toelichting  :  Het organiseren van de toetsafname kan voor zowel een formatieve als summatieve toets plaatsvinden. Afhankelijk van de toets kan het organiseren van een toets een zwaarwegende interactie zijn.

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketenproces Toetsen

Deze ketenprocesstap komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Toetsen en examineren (in detail)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (per rol)

De ketenprocesstap Organiseren toetsafname wordt ondersteund door:

Referentiecomponenten

geen

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnem- er Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen De specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning. (BusinessObject) Afnameplanni- ng BusinessRole Toetscoördina- tor Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel De planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames. (BusinessObject) Beoordelingsp- lanning AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 31-05-2024 11:51:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 11:51:13 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Organiseren toetsafname
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-ba34008d0036438da23e9eb3e1a4db56
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ba34008d0036438da23e9eb3e1a4db56
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Organiseren toetsafname