Toetsdeelnemer

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  Een toetsdeelnemer is een specialisatie van een onderwijsdeelnemer. Niet alle gegevens die voor een onderwijsdeelname relevant zijn, zullen nodig zijn voor een toetsafname.


Meer informatie
ROSA
Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnem- er Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2024 12:56:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:56:36 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toetsdeelnemer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0f7fabca4bc64abf948639de245fa5f2
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0f7fabca4bc64abf948639de245fa5f2
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsdeelnemer